Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

Door zand en grind te winnen, werken we op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs

Amerika

We werken aan een plan om deze zandwinning natuurlijk en recreatief verder te ontwikkelen.

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

In dit gebied werken we aan een plan voor natuur, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie.

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.

Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van de uiterwaard. In dit 220 hectare groot gebied realiseren we een dynamisch riviernatuurgebied.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Keent

In de Keentse uiterwaard hebben we gewerkt aan een riviernatuurgebied waarbij ook de hoogwaterveiligheid is vergroot.

Kraaienhof

In samenwerking met de omgeving en andere betrokken partijen hebben we een divers natuurgebied gerealiseerd.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.
Placeholder image

Marspolder

Natuurgebied de Marspolder is ontstaan door zand- en grindwinning en is inmiddels een fraai natuurgebied.

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Molenkampen

In Beusichem realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. Daarbij willen we duurzame energie inpassen in het nieuwe landschap.

Ooijen-Wanssum

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum hebben we twee hoogwatergeulen aangelegd.  

Ooijse Graaf

Samen met ARK Rewilding Nederland hebben we de handen ineengeslagen en willen we met hen én met de omgeving deze oude rivierarm versterken.

Park15

Park15 is het toonbeeld van een nieuwe generatie duurzame bedrijvenparken in Nederland.

Plas Caron

Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.
Rhederlaag

Rhederlaag

Recreatiegebied Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

Ruimte voor de rivier Deventer

Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer zijn zes neuvengeulen aangelegd om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven.

Strandpark Slijk Ewijk

Strandpark Slijk-Ewijk is als recreatiegebied uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Zonneweide Lingemeren

Op de Lingemeren werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. De zonneweide is er daar één van.