Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Plas Caron is een diepe, voormalige zandwinplas in Raamsdonksveer, vlakbij knooppunt Hooipolder, waarbij de natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden vrij beperkt zijn. Samen met betrokken partijen is er een plan gemaakt om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. Zandwinning en het nuttig toepassen van grond vormen daarvoor de dragers.

Images

Versterking van natuur en recreatie

Plas Caron is nu nog een voornamelijk diepe plas met steile oevers. We gaan de natuur in en rondom de plas versterken door de aanleg van flauwe oevers, rieteilanden, moeraszones en het creëren van meer oeverlengte. Daarnaast zijn er ideeën voor een speeleiland, visplekken, meer parkeergelegenheid en een watergebonden paviljoen. Door het winnen van zand en het toepassen van grond kunnen we bovenstaande ideeën realiseren.

Natuur

Aan de west- en noordkant van de plas maken we door de plas deels te verondiepen natuurontwikkeling mogelijk. Grond die vrijkomt bij werken uit de omgeving passen we nuttig toe in plas Caron. We leggen flauwe oevers, rieteilanden en moeraszones aan. Hierdoor ontstaat er veel meer dieptevariatie in de nu diepe plas.

Recreatie

Met het plan willen we ook de recreatiemogelijkheden voor jong en oud verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van een speeleiland, een ondiepe plas waarop in de winter geschaatst kan worden en nieuwe wandel- en fietspaden.

Werk met werk maken

Het zand dat we bij dit project gaan winnen, wordt hoogst waarschijnlijk gebruikt voor het werk aan knooppunt Hooipolder en de A27. Naar verwachting is voor dit werk veel ophoogzand nodig en komt er bij dat werk ook grond vrij die toegepast kan worden in plas Caron. De behoefte aan zand en het aanbod van grond maakt het een mooie kans om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Start van de uitvoering

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn we sinds eind 2021 gestart met het werk. 

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider