We kunnen meer dan je van dienst zijn met het leveren van zand en grind. Met ons materieel kunnen we ook maatwerk uitvoeren voor diverse herinrichtingswerkzaamheden in het water en op het land; het natte grondverzet. Op jouw project verzorgen wij graag het opspuiten van zanddepots en bouwterreinen en nat reconstructiewerk van winplassen, zoals het afwerken van onderwatertaluds.  

We hebben diverse zandzuigers die we kunnen inzetten voor nat grondverzet. 

Content Paragraphs
Maatwerk voor baggerwerkzaamheden op jouw project

Met geschikt materieel, voor het beste resultaat

We hebben zowel elektrisch- als dieselgedreven zandzuigers. Voor werkzaamheden zoals het afwerken van onderwatertaluds beschikken wij over graafwielzuigers. De zuigers zijn demontabel en zowel over water als over land te vervoeren naar jouw werkgebied.

Onze kennis en ervaring zetten we graag in om projecten de afwerking te geven die ze verdienen. Voor het allerbeste resultaat. Bij herinrichtingswerkzaamheden vinden we het belangrijk dat we een gebied mooi achterlaten en in veel gevallen ook bijdragen aan nieuwe natuur- en recreatiegebieden en de hoogwaterveiligheid nabij rivieren.

Reconstructie Millingerwaard

Een mooi voorbeeld zijn de laatste inrichtingswerkzaamheden in de Millingerwaard waar we met partners zoals Staatsbosbeheer een natuur- en recreatiegebied realiseren. Hier spuiten we 1,5 miljoen kuub zand over om een natuurlijke geul en oever te creëren. Dit gebeurt over een afstand van ruim 2 kilometer. Zie hiervoor het filmpje van de reconstructiewerkzaamheden in de Millingerwaard.

Gerealiseerde projecten

Nevengeul Ooijen-Wanssum: In de omgeving van Ooijen-Wanssum is door ons in opdracht van de combinatie Mooder Maas een hoogwatergeul langs rivier de Maas gerealiseerd. Deze geul levert een aanzienlijke bijdrage aan de afvoer van hoogwater. Door inzet van de graafwielzuiger “Jan Bernard” kon de geul nauwkeurig binnen de gestelde eisen worden opgeleverd. Het zand en grind werd verwerkt en in schepen geladen door de drijvende zandverwerkingsinstallatie “Juliana”.

Reconstructie en zanddepot Markelo: In opdracht van Gebr. van der Heiden Zandwinning BV hebben wij met zandzuiger DOS 3 zuigwerk verricht in Markelo. We hebben daar de voormalige zandwinplas Domelaar na geruimd en ruim 220.000 m3 gespoten in een zanddepot en oeverreconstructie. Dit werk is naar tevredenheid van de opdrachtgever binnen de gestelde termijn opgeleverd.

Oeveraanvulling Maaspark Well: In opdracht van Kampergeul BV is voor het project Maaspark Well in Well-Aijen zuigwerk uitgevoerd voor een oeverreconstructie. In totaal is ruim 300.000 m3 zand in oeveraanvulling gespoten. Op het werk is de graafwielzuiger “Jan Bernard” ingezet in combinatie met een sproeiponton. Het sproeiponton is nauwkeurig gepositioneerd door een plaatsbepalingssysteem.

Informatie verschillende zandzuigers

Meer weten over nat grondverzet?
Paragraphs

Jan Geluk

Manager baggertechniek

Onze meetdienst is dé schakel binnen de uitvoering van projecten

Bij jouw project kunnen wij ook zorgen voor het meetwerk. Onze hydrografische survey brengt de voortgang nauwgezet in beeld. Hiervoor heeft onze meetdienst de beschikking over een multibeam peilboot en een drone. Op deze manier kunnen we de bodem zowel onder als boven water nauwkeurig opmeten. De geregistreerde data verwerken we vervolgens in terreinmodellen die de basis zijn voor cartografie en volumebepalingen. Zo kunnen we waar nodig bijsturen en je nog beter van dienst zijn. Én waarborgen wij de kwaliteit van de projecten.