In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van de uiterwaard. In dit 220 hectare groot gebied realiseren we een dynamisch riviernatuurgebied.

Content Paragraphs

Samenwerken in de Gendtse Waard

Middenin het natuurgebied De Gelderse Poort vind je de Gendtse Waard. Het westelijke deel van de waard is nu nog voornamelijk agrarisch in gebruik. Dit deel bestaat verder uit een afwisseling van ooibos, oude zand- en kleiwinplassen, graslanden en bebouwing.  

In samenwerking met Staatsbosbeheer en steenfabriek De Zandberg (onderdeel van Rodruza) en in nauwe afstemming met Stichting Lingewaard Natuurlijk gaan we in dit 220 hectare grote gebied een dynamisch riviernatuurgebied realiseren. Er komt hier een gebied met een grote biodiversiteit waar hoog- en laagwater voor dynamiek zorgt en waar je de natuur optimaal kunt beleven. Drager van het plan is de winning van zand.

Title
Ruimte voor de natuur

Text

Er ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling. De combinatie van water met flauw aflopende oevers, ruigtes en bosontwikkeling langs de Waal maakt de Gendtse Waard straks tot een fraai natuurgebied. Om beter van de natuur te kunnen genieten, komen er nieuwe struinroutes, bankjes, een vogelkijkscherm en een vogelkijkhut. Hieronder vind je een impressievideo van de toekomstige Gendtse Waard.

Verbetering verkeersveiligheid

Naast de natuurontwikkeling, vergroten we ook de verkeersveiligheid in het gebied door de aanleg van een vrij liggend fiets- en wandelpad. Ook renoveren we de toegangsweg naar de steenfabriek. Daardoor verbetert bij hogere waterstanden de bereikbaarheid van de fabriek.

Zandwinning als drager

De herinrichting maken we mogelijk door de winning van zand. Met dit zand kunnen we het herinrichtingsplan realiseren en financieren en kunnen we tegelijkertijd de bouwsector van essentiële grondstoffen voorzien. Het gewonnen zand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en de bouw van huizen. De zandwinning duurt zes tot acht jaar.

Werkzaamheden

Na ruim vier jaar planvoorbereiding zijn we eind april 2021 gestart met de werkzaamheden. April tot en met september 2021 stond in het teken van de opbouw van de (elektrisch aangedreven) zandklasseerinstallatie. Maar we zijn ook al aan de slag gegaan met de eerste herinrichtingswerkzaamheden. 

Volgende fase grondwerk

In 2022 werken we uiteraard hard door aan de herinrichting van het gebied. Op het kaartje zie je waar we in de eerste maanden van 2022 mee aan de slag gaan.

Uitgebreide informatie over het werk in de eerste maanden van 2022 vind je in de update van december 2021 die je hieronder kunt bekijken.

Blog Gendtse Waard door boswachter Twan Teunissen

Twan Teunissen: "Na ruim vier jaar planvoorbereiding is het zover. Samen met K3Delta, steenfabriek de Zandberg en in nauwe samenwerking met Lingewaard Natuurlijk en bewoners, starten we met de herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Waard. Als oud inwoner van Gendt ben ik er trots op dat we met deze partijen ook hier kunnen werken aan het ontwikkelen en verbinden van natuur in de Gelderse Poort."

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Marten Smits

Projectleider

Title
Partners in dit project