Op de Lingemeren werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. De zonneweide is er daar één van.

Content Paragraphs

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. De winning van zand, grind en klei is de drager van de ontwikkeling van het gebied. 

Op de Lingemeren zijn we ook bezig met verschillende initiatieven om duurzaam energie op te wekken. Hiermee kunnen we onze eigen bedrijfsvoering én de omgeving vergroenen. 

Duurzame energie

In 2017 openden we onze eerste zonneweide die jaarlijks 1,2 miljoen kWh groene stroom opwekt, ter grootte van 2,2 hectare. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 350 huishoudens. Daarmee voorzien we de zandzuiger van eigen opgewekte groene stroom. Het drijvende zonnepanelenveld dat in 2022 is aangelegd levert jaarlijks 6 miljoen kWh (gelijk aan 1.600 huishoudens) aan stroom op. Met deze stroom kunnen we de zandwininstallatie van energie voorzien. We streven ernaar om de zandwinning op de Lingemeren uiteindelijk CO₂-neutraal te kunnen uitvoeren. De restenergie van zowel de zonneweide als het drijvende zonnepark leveren we terug aan het net en zetten we in op onze andere locaties. Hiermee leveren we een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente om binnen de gemeente Buren een grote hoeveelheid groene stroom op te wekken.

 

Zonneweide met 4.800 zonnepanelen

De zonneweide met ruim 4.800 zonnepanelen drijft de elektrische zandzuiger aan. Met de zonne-energie kunnen we jaarlijks de CO₂-uitstoot van onze zandwinning op de Lingemeren met maar liefst 50% verminderen.

Inpassing park

Het doel van het inrichtingsplan voor de zonneweide was om deze perfect te laten aansluiten in het landschap door gebruik te maken van gebiedseigen elementen uit de Betuwe. Met de inzet van expertise van de afdeling Gebiedsontwikkeling is in 2014 gestart met de aanvraag. Het idee is uitgewerkt, de omgevingsvergunning geregeld, de inrichtingsplannen uitgewerkt en het geheel gebracht tot de realisatie van een landschappelijk ingepaste zonneweide.

Ruime opzet en passend in Betuws landschap

Voor de opzet van de zonneweide is relatief veel ruimte gebruikt, zodat er meer ruimte is en groen is tussen de panelen. Het park oogt daardoor landelijker en past mooi in het landschap. Er is 2,2 hectare gebruikt voor een effectieve opwek van 1.3 MWh.

Om de zonneweide heen, is een grondwal met inheemse planten en bomen gemaakt. Het park wordt daardoor onttrokken aan het zicht. Lokale beplanting en bomen staan om het park heen. Door een beplantingsplan dat door K3 is opgesteld, is er de link gelegd naar het Betuwse landschap door het gebruik van streekeigen planten en bomen. Op de wal heb je uitzicht op enerzijds de zonneweide en anderzijds het Betuwe landschap en de Linge. In de toekomst wordt hier een uitkijkpunt aan toegevoegd.

Schapen uit de buurt

Het gebied in de Betuwe is van nature een gebied waar je veel fruitteelt en veeteelt vindt. Dat heeft ons geïnspireerd om het grasland onder en tussen de panelen te laten begrazen door schapen van de nabijgelegen schapenboerderij. Tevens zijn de tafels waar de panelen op rusten op hoogte gezet, zodat de schapen eronder kunnen grazen.

 

Monitoring biodiversiteit

Via een periodieke biodiversiteitsmonitoring wordt beoordeeld welke bijdrage de zonneweide levert aan natuurwaarden en biodiversiteit. De resultaten uit de monitoring worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig door onze locatiebeheerder en ecoloog.

Ook is een bijenhotel geplaatst om biodiversiteit te stimuleren en bezoekers bewust te laten worden van de dubbelfunctie die zonneweides kunnen bieden.

Fietsers en spotters

Tot slot is er de mogelijkheid om in de toekomst een elektrisch oplaadpunt voor fietsers in te richten en een uitkijkpunt te realiseren. Deze twee elementen worden gerealiseerd zodra het hele gebied voor iedereen toegankelijk is. De verwachting is dat dit over ca. twee jaar is.

Meer weten?
Paragraphs