In Beusichem realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. Daarbij willen we duurzame energie inpassen in het nieuwe landschap.

Content Paragraphs

Realisatie van een nieuw natuurgebied

Al een aantal jaar werken onze dochteronderneming K3Delta en Geldersch Landschap & Kasteelen aan de realisatie van ‘De Molenkampen’, een gebied ten zuiden van Beusichem. Hier realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. In samenwerking met de lokale energiecoöperatie eCoBuren en met Vattenfall willen wij graag zonne-energie op het water aan het gebied toevoegen, met een afgewogen inpassing voor natuur en landschap.

Natuurontwikkeling door zandwinning

De natuurontwikkeling in het gebied wordt mogelijk gemaakt door zandwinning. Met dit zand kunnen we de herinrichting realiseren én financieren en kunnen we tegelijkertijd de bouwsector van essentiële grondstoffen voorzien. Het gewonnen zand wordt namelijk gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en de bouw van huizen. De plas die door de zandwinning ontstaat, richten we op een natuurlijke manier in.

Duurzame mogelijkheden met oog voor de natuur

Samen met eCoBuren en Vattenfall zien wij een goede mogelijkheid om een drijvend zonnepark op de Molenkampen te ontwikkelen. Zo combineren we zonne-energie én natuurontwikkeling.

Duurzame energie is een grote maatschappelijke uitdaging, ook in de gemeente Buren. De gemeente zal de komende jaren een flink aantal megawattuur aan duurzame energie binnen de gemeentegrens opwekken. Zonnepanelen op het water maken het mogelijk om de ruimte dubbel te gebruiken. Het zorgt er onder andere voor dat landbouwgrond niet (deels) aan haar functie hoeft te worden onttrokken.

Met oog voor ecologie

We leggen het zonnepark zo aan, dat het park geen nadelige effecten heeft voor de ecologie in de plas. Het park komt enkel te liggen op de diepere delen van de plas, waarbij we voldoende afstand tot de oevers aanhouden. Ook werken we met lichtdoorlatende zonnepanelen (bi-facial panelen). Het voornemen is om op de ruim 20 hectare grote plas een drijvend zonnepanelen veld van 8 hectare aan te leggen.

Stand van zaken

Half november 2021 heeft de gemeente de vergunning voor het zonnepark verleend. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Met de vergunning in handen hebben we ook een subsidie (SDE++) aanvraag bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gedaan. Deze subsidie hebben we nodig voor de realisatie van het drijvend zonnepanelenpark. We verwachten in het voorjaar van 2022 bericht te ontvangen of de subsidie is toegekend.

Parallel daaraan gaan we al wel vast twee onderwerpen verder uitwerken:

1) We gaan in gesprek met de omgeving om de mogelijkheden voor financiële deelname te onderzoeken. Bewoners en ondernemers in de kernen Beusichem, Zoelmond en Asch worden hiervoor benaderd.

2) We gaan met verschillende partijen in gesprek om te onderzoeken of we met de opgewekte energie ook direct iets kunnen beteken voor lokale ondernemers.

Participatie – 100% lokaal eigendom

We gaan meer aandacht besteden aan de mogelijkheden voor participatie in het project, zoals mede-investeren. Over de verdere aanpak hiervan informeert eCoBuren via hun nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.ecoburen.nl/molenkampen. Wilt u meedenken over de participatiemogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Evert Obdeijn van eCoBuren via evert@ecoburen.nl.

Images
Meer weten?
Paragraphs

Marloes Sprong-Ariëns

Projectleider

Hans Hooijer

Senior projectleider

Title
Samenwerkingspartners