Middle section

In het najaar zijn we in de Bemmelse Waard gestart met de uitvoering van het nieuwe inrichtingsplan. In een periode van een jaar wordt het grondwerk (het ontgraven van de bovengrond en de klei) uitgevoerd. In dezelfde periode worden ook diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het aanleggen van flauwe oevers; geleidelijke overgangen van land naar water die gunstig zijn voor flora en fauna.

Inrichtingsplan

Het nieuwe inrichtingsplan vindt u hieronder. Met Staatsbeheer hebben we bovendien afgesproken om de berm naast het fietspad ter hoogte van het fabrieksterrein te verbreden. Daarmee geven we meer ruimte aan de dieren in het gebied. Zo kunnen grote grazers en fietsers elkaar straks op een veilige manier passeren.

Tijdelijke afsluiting fietspad

Voor het verbreden van het fietspad is het fietspad ter hoogte van het fabrieksterrein tijdelijk afgesloten. Deze werkzaamheden zullen circa 7 weken in beslag nemen. Zodra het kan, wordt het fietspad weer geopend.

Daarnaast wordt het fietspad nog een aantal keer voor een korte periode afgesloten. In de Ambtswaard wordt klei gewonnen. Die klei wordt met vrachtwagens naar het installatieterrein gereden. Deze vrachtwagens moeten het fietspad oversteken. Om dat veilig te kunnen doen, sluiten we het fietspad een paar keer af. Wanneer dat zover is, zullen we dat ter plekke communiceren.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de nieuwsbrief. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Titus Haverkamp via 024 348 88 00 of t.haverkamp@k3.nl.