Middle section

De zandwinning in de Havikerwaard Zuid kan van start! Afgelopen week werd de zandzuiger in de Havikerwaardplas gehesen. Het uiteindelijke doel van het zandzuigen is de realisatie van een nevengeul langs de IJssel, waardoor de bergingscapaciteit voor het water wordt verruimd. Ook wordt de natuur en het landschap ontwikkeld, worden er recreatieve fiets- en wandelroutes aangelegd en zorgen we voor langjarige instandhouding van Landgoed Middachten. De zuiger blijft ongeveer 10 jaar in het gebied liggen. Het totale project wordt in vijf fases van circa drie jaar uitgevoerd.

Havikerpoort

De gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Havikerpoort. De Havikerpoort is een prachtig uiterwaardengebied. Vanaf 2004 werkt K3Delta samen met Landgoed Middachten, natuurorganisaties en diverse overheden aan de visie én de realisatie de Havikerpoort. Het doel: dit unieke gebied behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en te ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina Havikerwaard Zuid.