Middle section

Om het jaar wordt één van de kernen van de gemeente Overbetuwe door de gemeente verrijkt met een kunstwerk in de openbare ruimte. Dit jaar is dat de omgeving van Strandpark Slijk-Ewijk. De Kunst Advies Commissie (KAC) van de gemeente Overbetuwe, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de dorpsraad Slijk-Ewijk en met K3Delta, hebben uit vijftig aanmeldingen drie kunstenaars geselecteerd, die zich op donderdag 1 februari hebben gepresenteerd.

Strandpark

Wij hebben dit gebied heringericht door zandwinning, waardoor het Strandpark is gerealiseerd en is uitgegroeid tot een prachtig natuur- en recreatiegebied. Natuurlijk dragen wij graag bij aan de verdere verfraaiing van de omgeving van het Strandpark. Wij zijn daarom medefinancier van dit kunstproject en zijn uitgenodigd in de adviescommissie plaats te nemen.

Kennismakingsbijeenkomst 1 februari

Rob Voerman, Maria Roosen en Rob Sweere (op de foto van links naar rechts) zijn de drie geselecteerde kunstenaars die met elkaar de strijd aan gaan om een kunstwerk te ontwerpen voor Strandpark Slijk-Ewijk. Op donderdagavond 1 februari hebben de drie kunstenaars tijdens een informele bijeenkomst in Watergoed inwoners en andere geïnteresseerden kennis laten maken met hun werk en oeuvre. Ook kon iedereen vragen stellen aan de kunstenaars. De Kunst Advies Commissie (KAC) was ook aanwezig om vragen te beantwoorden over het gehele proces.

Stemmen op 8 maart

Op donderdag 8 maart presenteren de kunstenaars hun schetsontwerpen en gaan de stembussen open. De presentaties beginnen om 19.00 uur in Strandclub Watergoed. Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan eenvoudig via: www.formdesk.nl/gemeenteoverbetuwe/kunstcafe.