Middle section

Even ten zuiden van Dokkum gaat K3Delta vanaf eind januari 2022 aan de slag bij de zandwinning Eeltjemeer. De diepwinzuiger Jan Willem 3 zal een deel van de plas verdiepen en daarmee circa 200.000 kuub ophoogzand in een depot spuiten. Deze nat grondverzet opdracht is ons gegund door Zandexploitatie Eeltjemeer.

Eeltjemeer

Het Friese Eeltjemeer ligt ten zuidwesten van het dorp Rinsumageest in de gemeente Dantumadeel. Al sinds 1961 vindt er in het gebied zandwinning plaats. Het noordoosten van het gebied is ingericht als dagrecreatiegebied met een strand en speelvoorzieningen. In de zomer wordt hier volop gesurft, gezeild en gezwommen. De zandzuiger gaat in het zuidwesten van het gebied aan de slag. In de zuidwest hoek wordt de plas verdiept en het gezogen zand wordt over een afstand van ongeveer 2 kilometer overgespoten naar het aanwezige zanddepot aan de westzijde van de plas.

Nat grondverzet

We winnen niet alleen zand en grind, maar voeren met ons zuigmaterieel ook maatwerk uit voor diverse toepassingsmogelijkheden in en om het water; het natte grondverzet. Dat kan zijn het reconstructiewerk van winplassen en opspuiten van zanddepots en bouwterreinen, zoals bij Eeltjemeer.

Geschikt materieel

K3Delta heeft zowel elektrisch- als dieselgedreven zandzuigers om te winnen tot waterdieptes van ruim 35 meter. Voor precisiewerk zoals het afwerken van onderwatertaluds beschikken wij over graafwielzuigers. De zuigers zijn demontabel en zowel over water als over land te vervoeren naar uw werkgebied.

We gaan voor het beste resultaat

Onze kennis en ervaring zetten we graag in om projecten de afwerking te geven die ze verdienen. We gaan voor het allerbeste resultaat voor onze klanten. Bij herinrichtingswerkzaamheden vinden we het belangrijk dat we een gebied mooi achterlaten en in veel gevallen ook bijdragen aan nieuwe natuur- en recreatiegebieden als ook de hoogwaterveiligheid nabij rivieren.