Middle section

Inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe kunnen tot 24 maart weer meedoen aan de prijsvraag die het Landschapsfonds voor het vijfde jaar op rij uitschrijft om de gemeente nog mooier te maken. Wij stellen ook dit jaar weer € 10.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het winnende idee.

Waarover mag het allemaal gaan? Een paar voorbeelden: een wandelpad, bankjes, vlonders, aanplant van bomen en struiken. Of lesmateriaal over landschap of groen. Of iets heel anders. Een permanente voorziening of iets tijdelijks. U mag het zeggen. Als maar veel inwoners er plezier van kunnen hebben.

Over het Landschapsfonds

Wij zijn bezig met de realisatie van het plan Lingemeren tussen Neder-Betuwe en Buren. In 2014 spraken we met de gemeente Neder-Betuwe af om in de komende jaren verschillende zaken, genoemd in het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan, tot stand te brengen: onder andere de aanleg van Landgoed Lingedael als groen gebied tussen park Lingemeer en de snelweg A15 en Betuwespoorlijn; ook een doorgaande fiets- en wandelroute langs de Linge. Daarnaast stellen wij elk jaar €10.000,- beschikbaar voor ideeën van inwoners, verenigingen en stichtingen.

De voorgaande jaren kwamen er al prachtige ideeën binnen. Zo won het afgelopen jaar het plan van Arie van Ballegoijen uit Opheusden. Hij had het idee voor een wandelroute rond de waterberging in Opheusden. Dit idee wordt nu verder uitgewerkt.

 Wandelpad in Dodewaard, winnende project in 2016 (geopend in 2017)

Nieuwe ideeën zijn welkom maar ook al eerder ingezonden ideeën kunnen opnieuw meedoen. Stuur uw idee zo gedetailleerd mogelijk in, uiterlijk op 24 maart 2019. Vermeld erbij: ‘Landschapsfonds Neder-Betuwe’. U kunt uw idee per post of per mail insturen. Ons postadres is K3Delta, t.a.v. Luuk Donderwinkel, Postbus 200, 6660 AE Elst (Gld). Mailen kunt u doen naar l.donderwinkel@k3.nl. Heeft u nog vragen, ook dan kunt u terecht bij Luuk Donderwinkel via 024 348 88 33 of via het hiervoor genoemde e-mailadres.

Comité van aanbeveling

Na sluiting van de inzendingstermijn neemt het comité van aanbeveling, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Neder-Betuwe, Het Geldersch Landschap en K3Delta, een besluit over welk idee wordt uitgevoerd. Belangrijk is onder andere dat van het uit te voeren plan veel mensen plezier kunnen hebben en dat het Neder-Betuwe mooier maakt. Ook moet het goed uitvoerbaar zijn en indien nodig ook goed te onderhouden.