Collega’s Jan en Frans werken met plezier op de zandwinlocatie in Amerika bij Éen (Drenthe). Dagelijks zorgen zij dat er voor projecten in de omgeving voldoende zand beschikbaar is. Maar het zand raakt op. Uitbreiding is nodig om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Middle section
Images

Projectleider Iwan Reerink: “We willen hier graag blijven voldoen aan de vraag. Samen met de gemeente kijken we of de zandwinning uitgebreid mag worden in westelijke richting. We hebben goede hoop dat we hier begin volgend jaar kunnen starten.”

DeKrantnieuws.nl schreef er een leuk artikel over.

Voorzien in regionale behoefte

Sinds het begin van de jaren ‘80 winnen wij in Amerika zand. Het is een door de provincie aangewezen ‘centrale zandwinning’ die voorziet in de regionale behoefte aan ophoogzand. Het zand wordt in de regio gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en de vulling van paardenbakken.

Uitbreidingsplan: zandwinning in combinatie met natuurontwikkeling

Ook in de toekomst zal de vraag naar ophoogzand blijven bestaan. In deze behoefte aan grondstoffen willen wij in de toekomst blijven voldoen met de winning van zand. Tegelijkertijd voegen we waarde toe aan het gebied en willen we nieuwe gebruiksfuncties ontwikkelen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande zandwinning uit te breiden, gecombineerd met onder andere herinrichting door natuurontwikkeling. Iwan: “Dat willen we doen door het gebied te verbinden met de omringende landschappen: het open veenkoloniëngebied en het besloten esdorpenlandschap. Daarbij ontwikkelen we de natuur en kijken we hoe kleinschalige, extensieve recreatiemogelijkheden in het gebied een plek kunnen krijgen. Ook kijken we naar hoe we in het gebied duurzame energie landschappelijk kunnen inpassen om een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame energie opgave die we in Nederland hebben.”