Middle section
Margit Deimel van Vattenfall en Jan Willem van de Kamp van K3 bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

K3 gaat samenwerken met energiebedrijf Vattenfall om landschappelijk ingepaste zonneparken te ontwikkelen. Door onze krachten te bundelen willen we samen een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland.

De zonneparken worden op gebiedsontwikkelingslocaties van K3 gebouwd. Het gaat daarbij niet alleen om grondgebonden zonneparken, maar ook om drijvende zonneparken. Een deel van de duurzame energie die door deze projecten wordt opgewekt, gaan we gebruiken voor onze bedrijfsvoering. Vattenfall zal de rest aanbieden aan haar klanten.

Complementaire kennis

Als K3 zijn we gespecialiseerd in integrale gebiedsontwikkeling waarbij maatschappelijk draagvlak centraal staat en we aandacht hebben voor onder andere ecologie, klimaatadaptatie en de (landschappelijke) inpassing van duurzame energie. Vattenfall zorgt voor het technisch ontwerp, subsidieaanvragen, de bouw en de exploitatie van de zonneparken en de levering van de opgewekte energie aan haar afnemers.

Goede basis voor samenwerking

Margit Deimel, hoofd ontwikkeling Zon van Vattenfall: “Vattenfall heeft als doel fossielvrij leven in een generatie mogelijk te maken. Daartoe bouwen wij in heel Nederland zonneparken, maar helpen we ook bedrijven om te verduurzamen. Met de gedeelde visie die K3 en Vattenfall hebben als het gaat om het ontwikkelen van duurzame projecten in de brede zin van het woord, is dat een hele goede basis voor samenwerking.”

Jan Willem van de Kamp, DGA van K3: “Met deze samenwerking voegen we extra meerwaarde toe aan onze gebiedsontwikkelingsprojecten. We kunnen bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland en grote stappen zetten in onze ambitie om als bedrijf in 2025 geheel CO2-neutraal te zijn. Hierdoor hoeven we geen groene stroom in te kopen. We kunnen gebruik gaan maken van onze eigen ontwikkelde energie van Nederlandse bodem.”