Middle section

Dat rivieren dynamisch zijn, is de laatste tijd weer gebleken. Zelfs met alle kennis en techniek is dat nauwelijks te beteugelen. Het recente hoogwater in de Nederlandse rivieren laat zien dat er een noodzaak is en blijft om robuuste riviersystemen aan te leggen. Die geven ruimte aan hoogwater en buffering bij laagwater. Zo ook in de Havikerwaard langs de IJssel waar wij samen met Landgoed Middachten werken aan de herinrichting door middel van zandwinning.

Video natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, recreatie en landbouw in de Havikerwaard

Zandwinning creëert nevengeul voor hoogwaterveiligheid

Door middel van zandwinning creëren we een nevengeul langs de IJssel zodat er meer ruimte is voor de rivier. Natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie ontmoeten elkaar in dit gebied. In september 2017 zijn wij samen met Landgoed Middachten gestart met de herinrichting van het zuidelijke deel van dit gebied. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.

Images

Uitwerking visie voor de volgende fase

De visie Havikerpoort en het daarbinnen passende uitbreidingsplan Havikerwaard geven hier een goede invulling aan. De adviesgroep Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard heeft op basis van de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) het definitieve rapport in april 2021 vastgesteld. In het najaar gaan we hier een vervolg aan geven. We werken de visie voor de volgende fase verder uit waarbij we onze plannen afstemmen met de eigenaren van de betreffende gronden. 

Meer weten?

Kijk op de projectpagina of neem contact op met Iwan Reerink. 

Iwan Reerink

Senior projectleider gebiedsontwikkeling