~ Veldbezoek per fiets ~

Het was er prima weer voor én in dit jaargetijde is het extra mooi in de Havikerwaard. Collega’s Marloes, Sven en Iwan namen afgelopen vrijdag de commissieleden van de MER (Milieu Effect Rapportage) mee het veld in om de plannen voor de ontwikkeling van de Havikerwaard toe te lichten.

Middle section

We startten afgelopen vrijdag met een korte presentatie over het plan en stapten daarna op de fiets om in het veld te gaan kijken.

Verder versterken en verbinden

Sinds september 2017 werken we aan het project Havikerwaard-Zuid. Wij hebben een aanvullende gebiedsvisie en schetsontwerp gemaakt voor het noordoostelijke deel van de Havikerwaard. Dit is een aanvulling op het plan dat op dit moment wordt uitgevoerd.

Zo willen we graag dit unieke gebied behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek.

Iwan Reerink (projectleider)
Images

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) eerste stap in planproces

De NRD is één van de eerste stappen in het planproces en wordt ook wel het startdocument genoemd voor de Milieu Effect Rapportage. In de NRD staan de hoofdlijnen (de kaders) van het plan. Zoals het doel en de uit te voeren onderzoeken die moeten leiden tot het meest geschikte ontwerp en eventuele varianten. De NRD is onderdeel van het officiële plantraject en beschrijft hoe wij dit traject willen vormgeven. De NRD heeft inmiddels ter inzage gelegen bij de gemeente Rheden en de provincie Gelderland.

Met de toelichting aan de Commissie m.e.r. afgelopen vrijdag is het doel van de ontwikkeling verduidelijkt. En zijn de varianten van het plan bekeken. De uiteindelijke MER hopen wij met circa 6 tot 8 maanden te presenteren.

Over de Havikerwaard

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel nabij De Steeg, vlakbij Arnhem. In september 2017 startten wij samen met Landgoed Middachten met de herinrichting van het zuidelijke deel van dit gebied. Door zandwinning wordt een nevengeul langs de IJssel gerealiseerd, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.