Samen met recreatiepark ‘De Veerstal’ en Leisurelands presenteren we de plannen voor de toekomst van recreatiegebied Rhederlaag. De plannen hebben als doel recreatie en natuur in het gebied te versterken. Na een zorgvuldig voorbereidingstraject met onder meer omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn de plannen tot stand gekomen. Op woensdag 8 juni 2022 is er een inloopbijeenkomst. Iedereen is van harte welkom.    

Middle section

Inloopbijeenkomst 8 juni 2022

Woensdag 8 juni 2022 is er bij Brasserie Zoetzand (Koestraat 1, Lathum) tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst. Vertegenwoordigers van de gemeente Zevenaar en van de initiatiefnemers zijn aanwezig om je te informeren over het nieuwe bestemmingsplan, het inrichtingsplan en de aangevraagde vergunningen. Je bent van harte welkom om binnen te lopen op een voor jou geschikt tijdstip. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.  

Van landbouw en industrie naar recreatie en natuur

Al sinds de jaren ’60 wordt er zand gewonnen op Rhederlaag. Landbouw en industrie maakten plaats voor natuur en recreatie. Boerderijen en steenfabrieken werden vakantieparken en jachthavens, akkers werden ligweiden, stranden en natuur. Het gebied is uitgegroeid tot het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. Rhederlaag ontvangt jaarlijks ruim 600.000 bezoekers die hier graag hun vrije tijd doorbrengen.   

Samenwerking leidt tot breed gedragen plan

De afgelopen jaren is gewerkt aan een plan dat, naast de ontwikkeling van recreatie en natuur, de laatste fase van de zandwinning inluidt. In samenwerking met meerdere partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan een breed gedragen plan. Dorps- en andere belangenorganisaties, recreatie- en andere ondernemers en verenigingen hebben zich verenigd in het Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR). Samen met recreatiepark De Veerstal en Leisurelands maken wij daar ook onderdeel van uit. Het IGOR zet zich in voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling en beheer van het Rhederlaag op de lange termijn. Samen is en wordt gewerkt aan visies en concrete plannen. Daarbij werkt het IGOR ook samen met verschillende overheden. 

Images
Rhederlaag
Rhederlaag

Zandwinning voor natuur en recreatie

De vergunningen voor de ontwikkelingen zijn aangevraagd. Het plan waarvoor nu vergunningen zijn aangevraagd is één van resultaten van deze samenwerking in het IGOR. De uitgangspunten zijn door het IGOR geformuleerd en door de gemeenteraad van Zevenaar vastgesteld. De belangrijkste onderdelen van het plan zijn: 

  • minder zandwinning en minimaal 500 meter afstand van woningen op het Riverparc; 
  • aanleg van natuurvriendelijke oevers; 
  • aanleg van een vogeleiland bij natuurgebied Vaalwaard; 
  • aanleg van baaien met extra lengte aan aanlegoevers voor bootjes en
  • uitbreiding van recreatiepark ‘De Veerstal’ met seizoensgebonden verblijfsrecreatie.

Wat ligt ter inzage?

Initiatiefnemers en gemeente Zevenaar hebben gekozen voor een gecoördineerde procedure. Dit houdt in dat alle vergunningen die nodig zijn om het plan mogelijk te maken tegelijkertijd in procedure gaan en ook tegelijkertijd ter inzage komen te liggen. De gemeente Zevenaar coördineert deze procedure. De vergunningen gaan over de verschillende onderdelen van het plan. Ook het bestemmingsplan voor het hele gebied (met uitzondering van de woonwijk Riverparc) maakt hier onderdeel van uit. De stukken liggen ter inzage in de periode 19 mei tot en met 29 juni 2022.