Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied. De winning van zand, grind en klei is de drager van deze ontwikkeling. Voor het zuidwestelijke deel van de Lingemeren is een plan gemaakt voor natuurlijke eilandjes waar je kunt verblijven.

Middle section

Het plan voor de Natuureilanden bestaat uit het aanleggen van een groot gebied aan nieuwe natuur met extensief beheerd grasland, inheemse bosschages, ondiep water en 26 natuurlijk ingerichte eilandjes. Met het plan willen we kleinschalige recreatie mogelijk maken en tegelijkertijd de biodiversiteit fors vergroten. Op de afbeelding zie je aan de witte stippellijn in welk gebied de Natuureilanden komen.

Kleinschalige recreatie

Op een aantal van de nieuwe eilandjes willen we geheel zelfvoorzienende natuurhuisjes plaatsen. De overige natuureilandjes en een deel van het nieuwe natuurgebied zullen juist niet toegankelijk worden voor recreanten. Met het plan voor de Natuureilanden brengen we bezoekers op een natuurlijke en avontuurlijke manier naar een plek waar ze tot rust kunnen komen.

In november 2022 is een bijeenkomst voor de omgeving georganiseerd. Inmiddels ligt voor het plan Natuureilanden het bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Buren.

Vandaag verscheen hierover een artikel in de Gelderlander.