Middle section

Op woensdag 20 maart hebben 29 kinderen uit groep 3 en 4 van basisschool De Lappendeken uit De Steeg bomen geplant in de Havikerwaard in De Steeg. Dit deden zij in het kader van de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag. De Boomfeestdag was eigenlijk vorige week woensdag, maar vanwege het slechte weer op die dag hebben wij besloten het een week te verplaatsen.

Ieder kind een boom

Het doel van de Boomfeestdag is om basisschoolkinderen meer inzicht in, kennis over en begrip voor bomen bij te brengen. Dit jaar is het thema ‘ieder kind een boom’. Alle 29 kinderen kregen een boompje dat ze zelf mochten gaan inplanten. De kinderen plantten de bomen als eerste stap van de compensatie van het Rampenfondsbos dat in het gebied heeft gestaan. Dat deden ze onder toeziend oog van onder andere wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden en Jogchum Sevenster van de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap en opgegroeid met het Rampenfondsbos.

Rampenfondsbos

Het Rampenfondsbos is na de watersnoodramp van februari 1953 aangeplant. Voor iedere boom die de pachters van Landgoed Middachten plantten, werd een bedrag beschikbaar gesteld voor het Rampenfonds. Op dit moment wordt een deel van de Havikerwaard herontwikkeld door onder andere zandwinning. Wij verzorgen de realisatie van het inrichtingsplan. In dit plan heeft het Rampenfondsbos ook een plek gekregen. Nu wordt daarvoor al een deel ingeplant met in totaal 1770 bomen, waarvan de laatste bomen nu samen met de leerlingen zijn ingeplant. Ook op andere plekken in het gebied komt nog bos terug.

Hard werken maakt hongerig

Van het planten van bomen krijg je trek, dus na het inplanten was het tijd voor een welverdiend sneetje Rhedense kruidkoek en een glaasje appel- en perensap, waarna de kinderen met een goodiebag teruggingen naar school. Daar kregen alle kinderen nog de officiële Boomfeestdagoorkonde mee naar huis. Wij kijken terug op een geslaagde Boomfeestdag!

Images