Middle section

Na een aantal jaar van voorbereiding starten we in januari 2022 met de bouw van het eerste deel van de Lingepolder. Midden op het water vind je straks drijvende eilanden en een drijvend zonnepanelenveld. De eilanden verbinden de oevers waar wandelaars gebruik van kunnen maken. De Lingepolder is onderdeel van het gebied de Lingemeren in Echteld. We starten de aanleg van de Lingepolder met het drijvende zonnepark, dat  jaarlijks 6 miljoen kWh aan stroom gaat opleveren.

Verbeelding van het typische Hollandse landschap

Het ontwerp van de Lingepolder verbeeldt het typische Hollandse landschap met water, dijken en polders. De eilanden vormen een verbinding tussen de noord- en zuidoever en nodigen uit om een wandeling of fietstocht te maken. Op deze drijvende polders en groene eilandjes kunnen bezoekers wandelen en genieten van de omgeving. Het drijvend zonnepanelenveld is zichtbaar vanaf de dijk. Zo hebben we vanaf de drijvende eilanden uitzicht op een groene toekomst.

Samenwerken sleutel tot succes bij inpassing duurzame energie in het landschap

In gezamenlijkheid met de omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. De (natuur)ontwikkeling in de Lingemeren wordt mogelijk gemaakt door zandwinning. Met dit zand kunnen we de herinrichting realiseren en financieren én voorzien we de bouwsector van essentiële grondstoffen, voor de aanleg van wegen en de bouw van huizen. 

Op de Lingemeren zijn we ook bezig met verschillende initiatieven om duurzaam energie op te wekken. Want, er ligt een flinke klimaatuitdaging. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan oplossingen om met klimaatverandering om te gaan. Dat doen we door onder andere duurzame energie in het landschap de ruimte te geven. Als gebiedsontwikkelaar kijken we niet alleen naar duurzame energie op het land, maar ook op het water. Ons werkgebied bestaat namelijk voor een belangrijk deel uit water. En dat biedt mogelijkheden. Want door met het water samen te werken, is ook deze ruimte te gebruiken. De Lingemeren is daar een mooi voorbeeld van.

Verduurzamen vraagt om een collectieve aanpak

Actief samenwerken met overheden, omwonenden, lokale specialisten en energiecoöperaties is de sleutel tot ons succes. Zo werkten we samen met Mothership aan het concept van de drijvende eilanden. Zij hebben het ontwerp gemaakt. En met ontwikkelaar Sunrock en energiecoöperatie eCoBuren werken we aan het zonnepark op het water.

Zonneweide Lingemeren

De Lingepolder is niet het eerste duurzaamheidsinitiatief bij de Lingemeren. In 2017 werd de zonneweide al in gebruik genomen. Met ruim 4.800 zonnepanelen die jaarlijks 1,2 miljoen kWh groene stroom opwekken, voorzien we de zandzuiger van eigen opgewekte groene stroom. 

Zandwinning CO2-neutraal

We streven ernaar om de zandwinning op de Lingemeren uiteindelijk CO2-neutraal te kunnen uitvoeren. Deze stap sluit aan bij ons doel om vanaf 2030 CO2-neutraal te kunnen opereren. De restenergie van zowel de zonneweide als de Lingepolder leveren we terug aan het net en zetten we in op onze andere locaties. Hiermee leveren we ook een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Buren om binnen de gemeente een grote hoeveelheid groene stroom op te wekken.

Participatie in het zonnepark

Na de realisatie van het park starten we in afstemming met eCoBuren en Sunrock een crowdfunding voor het zonnepark. De omgeving krijgt de mogelijkheid om financieel te participeren in het park. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage geleverd aan een omgevingsfonds voor duurzame energie-initiatieven in de gemeente Buren. 

Meer weten over de Lingepolder?

Nieuwsgierig naar de plannen en werkzaamheden? Klik op de button om de nieuwsbrief van december 2021 te lezen.