Middle section

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) werken we aan de aanleg van twee hoogwatergeulen. In het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum worden verschillende maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Het project won in 2019 de Waterinnovatieprijs.

De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:
- Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
- Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
- Ontwikkelen van natuur en landschap
- Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
- Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Aanleg hoogwatergeulen en haven

In augustus 2019 zijn wij begonnen met het winnen van zand ter plaatse van de aantakking aan de Maas. Deze aantakking geeft toegang tot een nieuwe recreatiehaven. in totaal zal er circa 900.000 ton zand en grind worden afgevoerd. De werkzaamheden duren tot het najaar van 2020.

Hoogwatergeul Ooijen
Hoogwatergeul Ooijen gaat in de toekomst een aanzienlijke bijdrage leveren aan de afvoer van hoogwater. Op een oppervlak van zo’n 120 voetbalvelden wordt tussen de 1 en 3 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 6 meter. Door de afgraving van 1,8 miljoen kubieke meter grond in deze binnenbocht van de Maas ontstaat een betere doorstroming bij hoogwater die er voor zal zorgen dat Maaswater sneller kan worden afgevoerd. Een derde van de totale hoeveelheid grond bestaat uit zand. Dit zand wordt door K3Delta afgevoerd. De overige vrijkomende grond wordt elders binnen het projectgebied toegepast. Hoogwatergeul Ooijen wordt een groot en gevarieerd natuurgebied met kleine plassen dat via struinpaden vrij toegankelijk is. Op de foto hieronder (linker foto) ziet u hoe de hoogwatergeul bij Ooijen eruit komt te zien.

Hoogwatergeul Wanssum
Bij Wanssum wordt een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden tussen de 0 en 2 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 3 meter. In totaal gaat het om 1,2 miljoen kubieke meter zand. Met de realisatie van deze hoogwatergeul ontstaat veel extra ruimte in deze binnenbocht van de Maas. Dit zorgt voor een betere afvoer van Maaswater bij hoge waterstanden op de rivier. De geul wordt ingericht als natuurgebied met kleine plassen, dat via struinpaden vrij toegankelijk is.
Hieronder (foto rechtsboven) ziet u hoe de hoogwatergeul bij Wanssum eruit komt te zien.

Images

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite via de link hieronder. Voor meer informatie over de uitvoering van de zandwinning kunt u contact opnemen met Frank Taverne via f.taverne@k3delta.nl of via 0651090342.

 

Foto's: © Paul Poels Fotografie
Impressies geulen: Zwartlicht Utrecht