Middle section

K3Delta heeft samen met 46 andere grote spelers in de bouwsector het Betonakkoord getekend. Met dit akkoord spreken betonproducenten, overheden en leveranciers en producenten van de toeslagstoffen zand en grind hun verantwoordelijkheid uit voor verdere verduurzaming van de betonketen.

Afspraken
Een belangrijke peiler in het akkoord is de CO2-reductie. Er is afgesproken om te komen tot 30% minder CO2-uitstoot in 2030. Ook zijn er afspraken gemaakt over circulariteit (hergebruik van betonreststromen), biodiversiteit, sociale aspecten, betere samenwerking en meer transparantie in de keten en het opnemen van duurzaamheidscriteria in aanbestedingen. Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven tekende namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het akkoord.

Een mooie uitdaging
Directeuren Dammy Evertse en Fred Snel tekenden namens K3Delta. Dammy Evertse: “Dit is een mooie uitdaging om de komende jaren door inventiviteit de CO2-uitstoot bij de betonproductie te verlagen en het percentage circulaire grondstoffen te verhogen. Als K3Delta streven wij ernaar voorop te lopen in deze ontwikkelingen. Zo mochten we vorig jaar als eerste zand- en grindproducent ter wereld een CSC-duurzaamheidsverklaring ontvangen. En dit breed gedragen betonakkoord is een hele mooie volgende stap.”

Fred Snel: “Het is een mooie en belangrijke mijlpaal dat zoveel partijen nu met elkaar hebben gezegd: Hier gaan we voor. Er liggen veel uitdagingen en ik kijk ernaar uit om die met elkaar aan te gaan. Als K3Delta zijn we daar al volop mee bezig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze CSC-verklaring, maar ook uit onze gebiedsontwikkelingsprojecten die wij door middel van zand- en grindwinning realiseren. Daarmee dragen wij aantoonbaar bij aan biodiversiteit, een van de aspecten van het akkoord.”


Lees ook het bericht op de website van MVO Nederland.