Middle section

De energietransitie in de infrasector met vier jaar versnellen; dat is het doel van het Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Als K3Delta hebben wij ons als een van de 23 partijen bij dit landelijke netwerk aangesloten en leveren we een bijdrage om als sector niet in 2030, maar al in 2026 emissieloos te bouwen. Wij willen op korte termijn onze gehele bedrijfsvoering CO2-neutraal hebben. Voor deze ambitie zijn alle ontwikkelingen die bijdragen aan feitelijke reductie belangrijk om naar te kijken en ze aan te jagen. ENI maakt dit mogelijk.

Bij elkaar brengen van de hele keten

De bouw heeft een duidelijk richtpunt: in 2030 moeten bouwplaatsen emissieloos zijn. Daarvoor zijn verregaande veranderingen nodig en vooral: samenwerking in de hele keten. Doel van het ENI is om bouwen met emissieloos materieel al in 2026 mogelijk te maken. Daarvoor brengt het ENI partijen uit de hele bouwketen bij elkaar. Het is een unieke samenwerking tussen bouwbedrijven, importeurs en ontwikkelaars van bouwmaterieel, internationale concerns, start-ups en leveranciers van energiedragers. Intensieve samenwerking tussen al deze partijen gaat de sleutel worden tot het succes.

Met elkaar kun je meer
Onze collega Frank Kock is vanuit K3Delta nauw betrokken bij het ENI: “Als K3Delta doen we al veel om bij te dragen aan de verduurzaming van de bouwketen. Zo bouwen we ons eigen materieel, dat we gebruiken om de grondstoffen zand en grind te winnen, om van diesel aangedreven naar elektrisch aangedreven. Ook maken we het transport van deze grondstoffen in nauwe samenwerking met onze dochteronderneming Rijnaarde steeds zuiniger en wekken we onze eigen groene stroom op om ons materieel mee aan te drijven. Maar met elkaar kun je nog veel meer. Sterker nog: alleen wanneer we als hele keten samenwerken, kunnen we dit soort doelen bereiken.”

Samenwerking als sleutel

Door samenwerking tussen fabrikanten en eindgebruikers kunnen machines sneller ontwikkeld worden. En door de samenwerking met opdrachtgevers en netwerkbedrijven kan bovendien een netwerk van waterstof of elektra mogelijk worden gemaakt. Bouwers garanderen de afname van het materieel en helpen mee met de ontwikkeling door onderzoek op de bouwplaats. Leveranciers en importeurs versnellen de ontwikkeling van bijvoorbeeld emissieloze motoren. Leveranciers van duurzame energiedragers zorgen voor levering op de bouwplaats van waterstof en voorzieningen voor elektra. Verder wordt de samenwerking gezocht met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), om te voorzien in de kennis die nodig is.

Onderzoeken wat mogelijk is

De komende tijd worden er een aantal pilots opgestart. Door de ENI-leden zijn bij de oprichting in september al issues besproken die de komende maanden worden onderzocht. Met elkaar gaan we op weg naar emissieloze bouwplaatsen in 2026!