Middle section

Bij K3 werken we elke dag aan de landschappen van de toekomst; aan een mooier en veiliger Nederland voor mens, dier en natuur. Bomen zijn daarbij onmisbaar. Het afgelopen jaar hebben we in onze gebiedsontwikkelingsprojecten in totaal ruim 4500 bomen geplant.

Bomen vs. Klimaatverandering

Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en zijn hét middel tegen klimaatverandering, omdat ze de uitstoot van CO2 compenseren. Door het planten van bomen worden bossen beschermd en hersteld. Bovendien leveren bomen beschutting en voedsel op voor allerlei dieren.

Daar dragen wij natuurlijk graag aan bij. Het afgelopen jaar hebben we in onze projecten om precies te zijn 4572 nieuwe, inheemse bomen geplant. Daarbij gaat het om soorten als de schietwilg, zwarte populier, zwarte els, zomerlinde, zomereik, wintereik en zoete kers.

Bomen en bevers

Dat de natuur zich niet altijd laat leiden, hebben we het afgelopen jaar óók gemerkt. In de Bemmelse Waard hebben we 100 schietwilgen geplant, waarna de bevers die in het gebied leven zich vrijwel onmiddellijk te goed deden aan deze nieuwe aanplant. Ook dat is de natuur. In het plantseizoen planten we de bomen opnieuw in.

Het komende jaar werken we uiteraard verder aan nieuwe natuurgebieden en gaan we, samen met onze dochterondernemingen, opnieuw een groot aantal bomen planten.

Images