Middle section

Op woensdag 25 september hebben we samen met Staatsbosbeheer en de Historische Kring Bemmel in de Bemmelse Waard een informatiepaneel onthuld over tankkazematten uit de Koude Oorlog. Het paneel staat langs het fietspad dat langs het installatieterrein loopt.

Restanten van de IJssellinie

In de Bemmelse Waard liggen restanten van de IJssellinie, een verdedigingswerk uit de Koude Oorlog. Onderdeel van deze IJssellinie waren tankkazematten; ingegraven tanks waarvan er nog drie aanwezig zijn in de Bemmelse waard. K3Delta, Staatsbosbeheer en de Historische Kring Bemmel hebben de handen ineengeslagen om deze historische elementen in het Bemmelse landschap beter zichtbaar te maken.

Historie zichtbaar maken

Op dit moment wordt de Bemmelse Waard heringericht. Daarbij is onder andere een nieuwe fietsroute aangelegd die langs de kazematten loopt. Om fietsers en wandelaars bewust te maken van de tankkazematten als onderdeel van de IJssellinie, is bij het fietspad langs de zandwinning, ter hoogte van de kazematten, een paneel geplaatst waarop het ontstaan en de functie van de IJssellinie wordt beschreven, aangevuld met foto’s uit het archief van de Historische Kring. Bij het paneel is ook een bankje geplaatst.

Het water als verdediging

Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel vertelde tijdens de onthulling van het paneel over de IJssellinie: “Tijdens de Koude Oorlog bedacht de Amerikaanse opperbevelhebber en latere president Eisenhower het plan om een verdedigingslinie in Nederland aan te leggen. Zo wilde hij weerstand bieden aan een mogelijke aanval vanuit het oosten (de Russische zone). Deze verdedigingslinie werd de IJssellinie genoemd. De linie moest een invasie tegenhouden, of in ieder geval vertragen. Er is toen gebruik gemaakt van de natuurlijke barrière in Nederland: het water. Het plan was om de Rijn bij Arnhem, de Waal bij Bemmel en de IJssel bij Olst/Deventer af te sluiten. Door afsluitdammen in te varen en te laten afzinken waardoor een groot gebied onder water zou komen te staan, dacht men de vijand tegen te kunnen houden. Dit is echter nooit daadwerkelijk gebeurd.”

Tankkazematten

Bij de IJssellinie werden ook zogenaamde tankkazematten aangelegd. Het woord kazemat komt van het Byzantijnse begrip chasmata, een aanduiding voor een vesting met schietgaten. De kazematten bij Bemmel zijn Shermantanks die zijn ingegraven op een betonnen fundering. De IJssellinie met de tankkazematten was vanaf de jaren ‘50 tot eind jaren ‘60 in gebruik.