Middle section

Na ruim vier jaar planvoorbereiding starten wij in samenwerking met Steenfabriek De Zandberg en Staatsbosbeheer met de herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Waard. In de week van 26 april vindt het eerste grondwerk plaats en start de bouw van de tijdelijke zandklasseerinstallatie voor de zandwinning die de herinrichting mogelijk maakt.

Doel van de werkzaamheden is natuurontwikkeling, waardoor we een aaneengesloten natuurgebied binnen de Gelderse Poort creëren. Ook verbeteren we de bereikbaarheid van de steenfabriek en vergroten we de verkeersveiligheid door de aanleg van een vrijliggend fiets- en wandelpad. De komende zes tot acht jaar wordt er in het gebied zand gewonnen voor de Nederlandse bouwsector. Met de zandwinning wordt de inrichting van de uiterwaarden gerealiseerd en gefinancierd. Over enkele jaren zullen hier paarden en runderen grazen in een natuurgebied van plassen, graslanden, ruigtes en ooibossen.

Grondwerk en opbouw installatie

In de week van 26 april zijn de eerste activiteiten in de Gendtse Waard te zien. Dan vindt het eerste grondwerk plaats en wordt de elektrisch aangedreven zandklasseerinstallatie opgebouwd. Ook wordt de loswal bij de steenfabriek opgeknapt. De bouw van de installatie duurt ongeveer drie maanden. Tijdens de bouw wordt de loswal in verband met de veiligheid afgesloten voor publiek. Dat betekent dat de oeverwal en het Waalstrand bij het Vossegat alleen via de westzijde bereikbaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie over het werk en het uiteindelijke resultaat is hier te vinden.