Middle section

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de laatste werkzaamheden van de herinrichting in de Millingerwaard! We zijn inmiddels met zandzuiger Jan Willem III aan het werk in de ‘omputlocatie’, waarmee we de eindinrichting gaan realiseren.

Werk in de omputlocatie

Bij het winnen van zand en klei is een deel geschikt als grondstof voor de markt. Het overige deel wordt weer ‘teruggestort’. Een zandzuiger zorgt ervoor dat dit teruggestorte zand en klei op de juiste plek komt te liggen voor de eindinrichting van de Millingerwaard. Voor dit werk is zandzuiger Jan Willem III aangevoerd en nu aan het werk in deze omputlocatie. De afgelopen maanden is er groot onderhoud aan de Jan Willem III gepleegd. In juni is de zuiger in onderdelen naar Millingen gebracht en daar gemonteerd. Nu kan de zuiger er weer tegenaan.

Oplevering

Eind 2021 worden de werkzaamheden afgerond. We kunnen we dan samen met onze samenwerkingspartners een prachtig, uniek gebied in Nederland opleveren waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Images