Middle section

Op woensdag 15 mei werd onder een stralend zonnetje het vergroende schoolplein van de Houtkoperschool in Ochten geopend. Het afgelopen jaar is het schoolplein mede via het Landschapsfonds Neder-Betuwe helemaal opnieuw heringericht. Wethouder van de gemeente Neder-Betuwe Herma van Dijkhuizen, K3-directeur Jan Willem van de Kamp en schooldirecteur Frans Pronk openden het versierde hek van het schoolplein, waarmee het schoolplein officieel was geopend.

Inrichtingsplan schoolplein

Het helpen herinrichten van het schoolplein was het winnende idee van het Landschapsfonds 2017. De school heeft een inrichtingsplan gemaakt voor hun schoolplein. Zij vroegen in hun inzending voor het Landschapsfonds of het Landschapsfonds zou willen bijdragen aan de realisatie van een deel van het plan. Via het fonds hebben we de school kunnen helpen met het vergroenen van hun schoolplein door het aanbrengen van hagen en bomen en hebben we een groot speeltoestel verplaatst. Het mooie van het schoolplein is dat het voor alle kinderen, dus niet alleen voor de leerlingen, toegankelijk is.

Landschapsfonds

Wij zijn al jaren in Neder-Betuwe bezig met de realisatie van de Lingemeren, op de grens van de gemeente Neder-Betuwe en Buren. Maar wij maken graag ook andere plekken in de gemeente mooier. Dat doen we via het Landschapsfonds, een jaarlijks terugkerende prijsvraag. Via dit fonds is er jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor de aanleg van nieuwe landschapselementen in Neder-Betuwe. Particulieren, verenigingen, stichtingen en andere initiatieven uit de gemeente Neder-Betuwe kunnen daaraan meedoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stuk wandelpad, de aanplant van bomen en struiken of recreatieve voorzieningen zoals bankjes en vlonders. Ook kan het ingezet worden voor educatie of beleving van ons landschap.

 

Images