Middle section

Zand is een essentiële grondstof voor de Nederlandse bouwsector. En de winning daarvan levert fantastische resultaten op voor de natuur. De Correspondent dook dieper in de wereld van zand, en zag in de Millingerwaard met eigen ogen hoe grondstoffenwinning en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Waar grondstoffenwinning op andere plekken in de wereld soms veel schade aanricht, schrijft De Correspondent in dit artikel hoe het ook anders kan. We zijn er trots op dat wij samen met onze partners, de omgeving, partners en andere belanghebbenden dit soort projecten kunnen uitvoeren en geweldige gebieden als de Millingerwaard kunnen opleveren. Alles wat we doen, doen we met respect voor onze leefomgeving, de grootste zorgvuldigheid, een zorgplicht die verder gaat dan wat wettelijk gevraagd wordt en openheid op alle fronten. En zo hoort het wat ons betreft. Als we op een duurzame en zorgvuldige manier zand winnen, kan er in alle opzichten een win-win situatie worden gecreëerd, nu en in de toekomst. 

Dank Jan van Poppel voor je bezoek en dank Staatsbosbeheer voor de al jarenlange, fijne samenwerking.

Images