Middle section

Inwoners, organisaties en bedrijven in Neder-Betuwe kunnen weer meedoen aan de prijsvraag die het Landschapsfonds Neder-Betuwe voor het zevende jaar op rij uitschrijft om de gemeente nog mooier te maken. Wij stellen ook dit jaar weer € 10.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het winnende idee.  

Naar wat voor ideeën zijn we op zoek? Een paar voorbeelden: een wandelpad, bankjes, speeltoestellen, vlonders, aanplant van bomen en struiken. Of lesmateriaal over landschap of de natuur. Of een keer iets heel anders. Laat je creativiteit de vrije loop. Jij mag het zeggen. Als er maar veel inwoners plezier van kunnen beleven.

Over het landschapsfonds

Wij zijn bezig met de realisatie van het plan Lingemeren tussen Neder-Betuwe en Buren. Vanaf 2014 hebben we samen met de gemeente Neder-Betuwe afgesproken om de komende jaren verschillende zaken tot stand te brengen. Deze zijn genoemd in het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan: onder andere de aanleg van landgoed Lingedael als groen gebied tussen park Lingemeer en de snelweg A15 en Betuwespoorlijn. En ook een doorgaande fiets- en wandelroute langs de Linge. Daarnaast stellen wij elk jaar €10.000,- beschikbaar voor ideeën van inwoners, verenigingen en stichtingen. De voorgaande jaren kwamen er al prachtige ideeën binnen. 

Meld jouw idee uiterlijk 1 augustus 2021 aan!

Nieuwe ideeën zijn welkom maar ook al eerder ingezonden ideeën kunnen opnieuw meedoen. Stuur jouw idee zo gedetailleerd mogelijk in. Doe dit uiterlijk op 1 augustus 2021. Vermeld erbij: ‘Landschapsfonds Neder-Betuwe’. Je kunt jouw idee per post of per mail insturen. E-mailen kan naar Luuk Donderwinkel: l.donderwinkel@k3.nl. Ons postadres is K3Delta, t.a.v. Luuk Donderwinkel, postbus 200, 6660 AE Elst (Gld). Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Luuk Donderwinkel via 024 348 88 33 of via het hiervoor genoemde e-mailadres.

Comité van aanbeveling

Na sluiting van de inzendingstermijn neemt het comité van aanbeveling, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Neder-Betuwe, Het Geldersch Landschap en onze dochteronderneming K3Delta, een besluit over welk idee wordt uitgevoerd. Belangrijk is onder andere dat van het uit te voeren plan veel mensen plezier kunnen hebben en dat het Neder-Betuwe mooier maakt. Ook moet het goed uitvoerbaar zijn en indien nodig ook goed te onderhouden zijn.