Na zeven jaar trouwe dienst heeft ook de laatste zandzuiger de Millingerwaard verlaten. Het werk in de Millingerwaard is nu helemaal klaar.

Headerfoto: © Ton Rutten

Middle section

Op vrijdag 11 november is zandzuiger 'De Steeg' door twee grote, 450 ton wegende telekranen uit het water van de Millingerwaard getild. Het afgelopen half jaar heeft de zuiger de laatste geul en een natuurlijke oever gemaakt. Het is het slotstuk van de herinrichting van de Millingerwaard. De Millingerwaard kan zich nu in alle rust verder ontwikkelen.

1,5 miljoen kuub zand

Een deel van het zand dat tot eind 2020 in de Millingerwaard werd gewonnen, is geschikt als grondstof voor de bouwsector. Het overige deel van het zand was opgeslagen in een depot aan de westzijde van de Millingerwaard. In 2021 is het werk gestart om het opgeslagen zand over een afstand van ruim 2 kilometer naar de oostzijde van de Millingerwaard te vervoeren via een persleiding. Zandzuiger De Steeg voerde dit werk uit. Aan de oostzijde is het zand opgespoten en hebben we er een natuurlijke geul en oevers mee kunnen maken. In totaal is er 1,5 miljoen kuub zand overgespoten. Dit werk, en daarmee de herinrichting van de Millingerwaard, is nu afgerond.

Foto: © Ton Rutten

Over de Millingerwaard

De Millingerwaard ligt ten oosten van Nijmegen en is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Millingerwaard is onderdeel van de Gelderse Poort, een aaneengesloten natuurgebied van 5.000 hectare.  

Natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid

Tot halverwege de jaren ‘90 was de Millingerwaard landbouwgebied. In combinatie met grondstoffenwinning (zand, grind en klei) is het getransformeerd tot een gebied met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Een uniek gebied in Nederland door gecombineerde functies van natuur, ooibosontwikkeling, recreatie en hoogwaterveiligheid. Door de inrichting met verschillende geulen krijgt de specifieke riviernatuur alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. En tijdens hoogwater wordt de Millingerwaard weer écht onderdeel van de rivier. Het gebied draagt bij aan een waterstandsverlaging in de rivier de Waal en zorgt daarmee voor droge voeten voor iedereen achter de dijk.

Images

Grondstoffenwinning als drager

De winning van de grondstoffen zand, grind en klei vormde, naast overheidsgelden, de (financiële) drager van de herinrichting van de Millingerwaard. Het zand dat bij het werk vrij kwam, is door de Nederlandse bouwsector gebruikt voor onder andere de bouw van huizen en de aanleg van wegen. De klei is door steenfabrieken gebruikt voor de productie van bakstenen en dakpannen. Een mooie win-winsituatie dus!

Meer weten?

Meer weten over het werk dat we in de Millingerwaard hebben uitgevoerd? Je leest er meer over op de projectpagina.