Middle section

Op dinsdag 3 april hadden wij de eer om een dag lang het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland te gast te hebben. ’s Ochtends vergaderde het college in ons nieuwe kantoor in Andelst, waarna wij in de middag onze organisatie presenteerden.  

Gebiedsontwikkeling

De middag startte met een aantal korte presentaties over de verschillende terreinen waarop wij werkzaam zijn. Integrale gebiedsontwikkeling, de kern van de K3-organisatie, vormde daarbij de rode draad. Met het college gingen we het gesprek aan over kansen en uitdagingen, nu en in de toekomst. Daarbij zoomden we verder in op de manier waarop wij bezig zijn met duurzame energie en met kunst en cultuur in de gebieden waar wij werkzaam zijn. Ook ging het over de binnenvaart, die voor ons een belangrijke rol speelt als het gaat om het vervoeren van grondstoffen. Wij presenteerden Shareship, het digitale platform dat samen met de K3-organisatie is ontwikkeld om samenwerking in de binnenvaart te bevorderen, zodat leegvaart en CO₂-uitstoot kunnen worden verminderd.

Lingemeren

Vervolgens stapte het college samen met medewerkers van K3 de bus in naar onze locatie Lingemeren in Echteld. Op de Lingemeren komen verschillende elementen van gebiedsontwikkeling terug en is daarom de perfecte plek om te ervaren hoe gebiedsontwikkeling er in de praktijk uit kan zien. Met golfkarretjes werd het college rondgeleid langs de verschillende ontwikkelingen op de Lingemeren: van de aanleg van landgoed Lingedael, een gebied dat wordt getransformeerd van landbouwgrond tot landgoed, tot het zonnepanelenveld en de mogelijkheden voor recreatie op en langs het water.

Wij kijken terug op een geslaagde middag en kijken uit naar voortzetting van de goede samenwerking.