In het prachtige natuurgebied de Millingerwaard, aan de zuidkant van de Waal, is in het afgelopen decennium veel werk verzet. Als je van boven kijkt, zie je een hand met duim en vingers vastgelegd in het rivierlandschap. De geulen zijn gegraven en de zandwininstallatie is inmiddels weg uit het gebied. De rivier pakt de ruimte en de natuur ontwikkelt zich snel. Met een publieksdag op zondag 3 juli viert Staatsbosbeheer samen met de aannemerscombinatie en de omgeving de afronding van dit werk.

Middle section

Van harte welkom!

De publieksdag start om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Het is bij parkeerterrein Lange Paol aan de Botsestraat 100 in Kekerdom. Naast een officieel gedeelte zijn er excursies en andere activiteiten. Ook wordt er dan een luisterroute gelanceerd waarin de Millingerwaard zelf het verhaal van dit bijzondere gebied vertelt. Meer informatie over het programma vind je hier.

Samen meer

Dankzij de samenwerking tussen de overheden, marktpartijen en omgeving is dit gebied langs de Waal omgevormd tot een gebied dat klaar is voor de toekomst. Door het graven van kwelgeulen is de waterkwaliteit verbeterd en de hoofdgeul zorgt samen met de stroombaangeul voor meer hoogwaterveiligheid. Daarmee is er ook ruimte ontstaan voor dynamische riviernatuur met een enorme verscheidenheid aan soorten van zowel vogels, vissen, insecten als planten. De afgelopen jaren hebben wij in het gebied klei en zand afgegraven, waarmee we de geulen hebben kunnen realiseren. We zijn er trots op dat we met ons werk een bijdrage hebben kunnen leveren aan een van de mooiste natuurgebieden van Nederland!

Prachtig struingebied

De Millingerwaard maakt onderdeel uit van de Gelderse Poort, een groot Natura 2000 gebied langs de rivier. De Millingerwaard is echte riviernatuur. Je mag er in de uiterwaard overal struinen. Je komt dan ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen tegen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond en houden de planten kort en gevarieerd. En dat de natuur zich hard ontwikkelt, blijkt wel! Tot nu toe zijn er dit jaar al meer dan 3500 nieuwe planten- en diersoorten ontdekt in de Gelderse Poort.

Images