Middle section

Op zaterdag 18 september organiseren wij samen met Landgoed Middachten een excursie door de Havikerwaard. We laten zien hoe het gebied wordt ontwikkeld door zandwinning en u maakt kennis met het eeuwenoude bronbos.

Gebiedsontwikkeling door zandwinning

Vier jaar geleden begon de herinrichting van het zuidelijke deel van de Havikerwaard. We maken hier door middel van zandwinning een nevengeul langs de IJssel. Zo komt er meer ruimte voor het water en breiden we het natuurgebied uit. Door het gebied leggen we ook fiets- en wandelroutes aan. Allemaal aspecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de omgeving, het leven langs de rivier en landgoed Middachten.    

Tijdens de excursie laten we zien hoe de nagenoeg CO2-neutrale zandwinning (op zonne-energie!) in zijn werk gaat, hoe dit het risico van hoogwater helpt verminderen en hoe we de basis leggen voor natuurontwikkeling. Wie wil, loopt mee de zandwininstallatie op en wordt getrakteerd op een fantastisch uitzicht over het gebied.

Bronbos

Hierna gaan we per fiets naar het bronbos op landgoed Middachten. Een laatste restant van de eeuwenoude moerasbossen. In dit bos komt grondwater omhoog. Het water passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling. Zeldzame plantensoorten zoals slanke sleutelbloem, goudveil en knikkend nagelkruid zijn hiervan afhankelijk. De afgelopen tientallen jaren is het gebied helaas steeds verder verdroogd, waardoor zeldzame soorten dreigden te verdwijnen. Om het bronbos te behouden, maakte waterschap Rijn en IJssel samen met landgoed Middachten, de gemeente Rheden en de provincie Gelderland een plan om verdroging aan te pakken. Zo wordt de waterhuishouding in de Havikerwaard aangepast en zijn sloten ondieper gemaakt. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Aanmelden is niet meer mogelijk

De excursie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Goed om te weten

  • De excursie start om 10.00 uur en eindigt rond 12.30 uur;
  • De startlocatie is Havikerwaard 8a, De Steeg.