Middle section

De aanleg van een drijvend zonnepark bij ons project Havikerwaard-Zuid kan van start! Onze directeur Jan Willem van de Kamp en Graaf Franz zu Ortenburg van landgoedeigenaar Kasteel Middachten ondertekenden op maandag 14 juni de samenwerkingsovereenkomst (een zogenaamde opstalovereenkomst) die de aanleg van een drijvend zonnepark in de Havikerwaard, vlakbij Arnhem, mogelijk maakt. We verwachten dat we het zonnepark in oktober in gebruik kunnen gaan nemen.  

De komende maanden worden er in totaal 5.300 zonnepanelen geïnstalleerd op een oppervlak van 1,7 hectare. Met de energie die het zonnepark gaat opwekken, kunnen we straks zand winnen met eigen, duurzaam opgewekte stroom. Het park gaat jaarlijks evenveel energie opwekken als dat 800 huishoudens verbruiken. En de opgewekte stroom wordt niet alleen door onszelf gebruikt. Stroom die we niet gebruiken voor de zandwinning, ’s avonds en in het weekend bijvoorbeeld, leveren we terug aan het net.  

Jan Willem van de Kamp: “Dit is een hele mooi mijlpaal. Het is ons eerste drijvende zonnepark en voor ons een nieuwe stap in de verduurzaming van ons bedrijf, met als doel een geheel C02-neutraal K3 in 2030.”  

Graaf Frans zu Ortenburg kijkt uit naar een duurzame toekomst voor de Havikerwaard: “Dit is een mooie stap in het verduurzamen van de energievoorziening die past bij het landschap, zonder daarvoor grootschalig landbouwgrond in te zetten.”  

Aandacht voor ecologie

Havikerwaard-Zuid

Bij het ontwerp van het zonnepark hebben we goed gekeken naar een afgewogen inpassing voor wat betreft natuur en landschap en is goed gekeken naar de ecologie. Zo is er eerst een indicatie gemaakt van de mogelijke impact van het drijvende park op de ecologie in de plas.  

Projectleider Marloes Sprong-Ariëns: “De indicatie is dat de invloed op de ecologie minimaal is, onder andere omdat er ruimte gelaten wordt tussen de verschillende drijvers en omdat we gebruik maken van bi-facial panelen. Dit zijn glas-glas panelen die extra lichtdoorlatend zijn. Bovendien bedekt het zonnepark maar een klein gedeelte van het totale oppervlakte aan water op deze locatie. Maar meten is weten. Nu we starten met de bouw, starten we in samenwerking met Rijkswaterstaat en onderzoeksinstituut Deltares ook met een ecologische monitoring.”  

Impressie zonnepanelen op het water

Over de Havikerwaard

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel. Wij werken er samen met Middachten aan het gebied Havikerwaard-Zuid. Door zandwinning leggen we een langs de IJssel aan. Het project zorgt voor hoogwaterveiligheid, een nieuw natuurgebied, de aanleg van fiets- en wandelroutes en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van landgoed Middachten.