Middle section

Sinds 1996 worden er in de Leeuwense Waard veldlessen georganiseerd door Stichting Ark om kinderen, leerkrachten en ouders te betrekken bij de natuurontwikkeling dichtbij hun leefomgeving. K3 is eigenaar van de Leeuwense Waard en financiert sinds 1999 deze veldlessen voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit het Land van Maas en Waal en een aantal scholen uit de Betuwe. Ook het afgelopen jaar deden vrijwel alle basisscholen uit het Land van Maas en Waal weer mee met de veldlessen, net als een paar scholen uit de Betuwe. Zij hebben vanaf de overkant van de rivier uitzicht op de Leeuwense Waard.

Leeuwense Waard

De Leeuwense Waard is een van de eerste uiterwaarden langs de Waal waar een meestromende nevengeul werd gerealiseerd. In het verleden werd hier zand gewonnen. Nu wordt er door GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, slib geborgen. Het gebied ontwikkelt zich op termijn in een waaier van geulen, onder begrazing van kuddes paarden en runderen; Koniks en Rode Geuzen.

Kennis maken met de riviernatuur

In 2018 deden er 717 kinderen mee met in totaal 152 begeleiders. Zij maakten kennis met de natuur van de uiterwaarden en de rivier en beleefden een wildernis-avontuur dichtbij huis. Met behulp van de veldleskar met daarin onder andere verrekijkers, loepjes, potjes, insectenvangers, schepnetjes en emmers onderzochten de kinderen het water, speurden ze naar vogels en beleefden ze een stukje ruige natuur. Voor de begeleidende ouders waren er tasjes met zoekkaarten over diverse natuuronderwerpen. Ook werden leerlingen en ouders geïnformeerd over waterberging en rivierveiligheid en het werk van K3, waar natuurontwikkeling een belangrijk onderdeel van is.

Jaarverslag 2018

Caroline van der Mark van Stichting Ark stopt ieder jaar weer veel werk in het maken van een jaarverslag over deze veldlessen. Voorzien van vele foto’s is dit ook dit keer weer een prachtig document geworden wat het lezen en bekijken meer dan waard is.

In 2019 jaar gaan we samen met Stichting Ark jong en oud weer enthousiast maken voor de natuur. In de Leeuwense Waard, maar ook op andere plekken. Wij gaan ondertussen voortvarend door met de realisatie van de natuurdoelen in de Leeuwense Waard!

Images
Placeholder image
Placeholder image