Middle section

Een jaar geleden zijn wij samen met onze zusteronderneming Delgromij gestart met de uitvoering van het plan voor de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder. Door de kleiwinning van Delgromij het afgelopen jaar worden de contouren van het gebied langzaam zichtbaar. Samen met Caprice baksteen werken we aan een gebied van circa 70 hectare waar natuur zich kan ontwikkelen. Een gebied dat ook bijdraagt aan hoogwaterveiligheid en waar je kunt recreëren. Een deel van het gebied blijft landbouwgebied, zoals dat nu ook het geval is. Samen met de omgeving maken wij ook dit stukje Nederland nog mooier.

Klei als essentiële bouwgrondstof

Bas Dröge, projectleider Delgromij: “Tot een jaar geleden stond het project in het teken van de planvoorbereiding; overleggen, het plan optimaliseren en vergunningstrajecten. Dat zijn intensieve trajecten en dan is het fijn om op basis van een gedragen plan te kunnen starten met de uitvoering. Over een periode van circa tien jaar zullen we hier circa een half miljoen kuub klei en ongeveer één miljoen kuub zand winnen. De klei gaat naar de naastgelegen steenfabriek Huissenswaard, en naar andere steenfabrieken in de regio. Dat wordt grotendeels vervoerd met schepen. Klei is een belangrijke grondstof voor de productie van bakstenen en dakpannen. Essentieel voor woningbouw dus.”

De klei wordt letterlijk ‘op recept’ samengesteld. Bas: “Het lijkt alsof we soms versnipperd te werk gaan. De ene keer zie je ons bezig op een bepaalde plek, de andere keer zijn we weer honderden meters verderop aan het werk. Dat komt omdat er op de verschillende plekken in het gebied klei met verschillende specificaties  zit. De exacte plek in het gebied waar we de klei vandaan halen, hangt af van de vraag van de steenfabrieken en het gewenste type baksteen door de markt op dat moment.”

Filmpje: contouren langzaam zichtbaar

In het filmpje van december 2020 zie je dat de contouren al aardig zichtbaar zijn van het gebied dat we gaan ontwikkelen.

Oude Rijngeul weer gedeeltelijk zichtbaar

De nu nog grotendeels agrarische buitenpolder is een overstroombare uiterwaarde. Door klei- en zandwinning ontstaat een gordel van waterpartijen die gezamenlijk de ooit aanwezige meandergordel van de Oude Rijn weergeven. We halen dus door de uitvoering van het plan een stukje historie weer terug naar nu. We kunnen de oude geul niet exact terugleggen door aanwezige elementen zoals een dijk, de steenfabriek en depots, spoortunnel en het plan voor het doortrekken van de A15 naar de A12. De gordel van waterpartijen is bedoeld als een speelse verwijzing naar het verleden, waarbij we proberen zo goed mogelijk ‘de historische kaart’ te volgen.

Hoogwaterveiligheid en biodiversiteit nemen toe

Door de herinrichting ontstaat een verbeterde afvoer van de Nederrijn bij extreem hoogwater. Bovendien creëren we een natuurlijke uiterwaard van circa 45 hectare waar extensieve recreatie (wandelen, fietsen en vissen) en landbouw gezamenlijk optrekken met meer mogelijkheden voor biodiversiteit. Want door de klei af te graven, wordt de zandondergrond blootgelegd.

Klei en zand economische dragers voor gebiedsontwikkeling

Het plan kunnen we uitvoeren door de opbrengsten van de keramische klei en het zand die bij de herinrichting vrijkomen. De komende tijd staat vooral in het teken van kleiwinning. Als de klei over een poosje is afgegraven, wordt er in een beperkt deel van het gebied ook zand gewonnen. Door de zandwinning kunnen we de plassen aanleggen die in het plan zijn voorzien. Het zand wordt gebruikt voor infrastructurele werken en andere bouwprojecten in de omgeving.

Images

Actieve rol omgeving bij totstandkoming

De omgeving was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit project. Het plan is onder meer vormgegeven door inbreng van de Historische Kring, Strijdbaar Angeren, Lingewaard Natuurlijk, Staatsbosbeheer, Natuur & Milieu Gelderland (voorheen GNMF), schaatsvereniging De IJsvogels en geïnteresseerde omwonenden en bedrijven, en overheden als gemeente Lingewaard, waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Uiteraard houden wij ook tijdens de uitvoering nauw contact met alle betrokkenen.

Meer weten?

De Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder ligt aan de Nederrijn tussen de plaatsjes Angeren en Doornenburg in, in de gemeente Lingewaard. Bekijk hier de projectpagina.