Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Uniek kunstproject ‘Raven in de Waard’ onthuld

  Op vrijdag 6 oktober werd op de zandwininstallatie in de Millingerwaard het kunstwerk ‘Raven in de waard’ onthuld. Het kunstwerk…

 • Inloopbijeenkomst Demen-Dieden goed bezocht

  Ruim honderd omwonenden en andere geïnteresseerden kwamen op woensdag 27 september naar Dorpshuis Onder d’n Plag in Demen. Daar organiseerden…

 • Verduurzaming zandzuiger Jan Bernard

  K3Delta zet belangrijke stappen in het verdere verduurzamen van haar bedrijfsprocessen. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen vijf maanden de zuiger…

 • Woensdag 27 september inloopmiddag- en avond plan uiterwaarden Demen-Dieden

  Natuurmonumenten en K3Delta houden op woensdag 27 september een inloopmiddag- en avond over het plan voor de uiterwaarden tussen Demen…

 • Resultaten biodiversiteit beschikbaar. Wij delen deze graag met u!

  Op de locaties Bemmel, Havikerwaard, Lingemeren en Millingerwaard wordt in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen ook wel bekend…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm