Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Herinrichting Koornwaard Heukelum is klaar en krijgt het cijfer 9!

  Na twee jaar lang bagger verwerken in de plas, ronden Staatsbosbeheer en K3Delta nu de herinrichting van natuurgebied de Koornwaard…

 • Zwerfafval jutten langs de IJssel met K3Delta

  Langs de oevers van de IJssel, in de Havikerwaard bij Rheden hebben afgelopen vrijdagmiddag 28 oktober circa tien medewerkers van…

 • Natuurontwikkeling Vaalwaard afgerond

  In een typisch Nederlands rivierenlandschap ligt de Vaalwaard, een smalle uiterwaard langs de IJssel. Je kunt dit natuurgebied vanaf de…

 • Volg de werksessies Rhederlaag

  Sinds 2013 is K3Delta door een bedrijfsovername betrokken bij de uitvoering van de ontgronding op het Rhederlaag. Na aanvang van…

 • Mooie belangstelling voor herinrichting Gat van Joosten

  Het Gat van Joosten is een voormalige zandwinplas gelegen langs de Vecht, aan de zuidwestkant van Gramsbergen. De particuliere eigenaar…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm