Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Bever voelt zich thuis in de Roetwaarden

  In de plas De Roetwaarden, op de oostoever van de IJssel nabij Den Nul, wordt door K3Delta in samenwerking met…

 • De Marspolder: voorbeeld van samenwerking, transparantie en creativiteit

  In 2003 rondde K3Delta haar werkzaamheden af in de Marspolder in Lieden. De Marspolder kenmerkt zich door kilometers oeverlengte door…

 • Bestemmingsplan Havikerwaard Zuid onherroepelijk!

  Het college van B&W heeft in oktober 2016 besloten om het bestemmingsplan voor ‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid’ voor te leggen aan de raad…

 • Nog twee weken! Stuur nu uw idee in voor het Landschapsfonds Neder-Betuwe.

  Na het succes van 2015 en 2016 is wederom een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor landschappelijke ontwikkelingen in de gemeente Neder-Betuwe…

 • De veldlessen van Ark & K3Delta in de Leeuwense Waard – Jaarverslag 2016

  De Leeuwense Waard is een van de eerste uiterwaarden langs de Waal waar een meestromende nevengeul werd gerealiseerd. Hier werd…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm