Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Mooie belangstelling voor herinrichting Gat van Joosten

  Het Gat van Joosten is een voormalige zandwinplas gelegen langs de Vecht, aan de zuidwestkant van Gramsbergen. De particuliere eigenaar…

 • Oplevering getijdegeul Kesselsche Waard

  De Kesselsche Waard is een maasuiterwaard in Noord-Brabant ter hoogte van Maren-Kessel. Een groot deel van de Kesselsche Waard is…

 • Informatiemiddag- en avond Gat van Joosten | 18-10-2016

  Het Gat van Joosten is een voormalige zandwinplas gelegen langs de Vecht, aan de zuidwestkant van Gramsbergen. De particuliere eigenaar…

 • Keramisch kleidepot Hemelrijkse Waard

  Gedurende de uitvoering van het project Hemelrijksewaard is getracht zoveel mogelijk klei direct duurzaam te vermarkten als keramische klei en…

 • K3Delta steekt de handen uit de mouwen tijdens de Schone Rivieren Estafette

  IVN Gelderland wil met de Schone Rivieren Estafette realiseren dat werkgevers en hun medewerkers bijdragen aan schonere rivieren in Gelderland…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm