Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • K3Delta voegt met opening van eerste zonneweide nieuw hoofdstuk toe aan verduurzaming

      Op zaterdag 9 december openden wij op onze locatie Lingemeren in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe ons eerste…

 • Nieuwe stap in realisatie duurzaam bedrijvenpark Park15 Oosterhout

  Gebiedsontwikkelaar Lingedelta Vastgoed BV (onderdeel van K3Delta) voegt een nieuw onderdeel toe aan het duurzame bedrijventerrein Park15 aan de A15…

 • K3Delta koploper vergroening op bedrijventerrein RijnPark in Arnhem

  K3Delta is door de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) uitgeroepen tot een van de koplopers van de vergroening op het bedrijventerrein…

 • Inrichtingsplan Erfkamerlingschap gedeeltelijk aangepast vanwege succesvolle rietontwikkeling

  In het Erfkamerlingschap, gelegen in de Rijnstrangen ten noordoosten van het dorp Herwen, werken Staatsbosbeheer en K3Delta sinds 2009 samen…

 • K3Delta ontvangt als eerste zand- en grindproducent ter wereld CSC-duurzaamheidsverklaring

  K3Delta heeft als eerste zand- en grindproducent ter wereld een CSC-verklaring ontvangen voor al haar vijf zand- en grindlocaties. CSC…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm