Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Open dag Zandwinning Millingerwaard – 28 mei a.s.

  In de Millingerwaard wordt al geruime tijd gewerkt aan het realiseren van waterveiligheid in combinatie met riviernatuur. Om omwonenden en…

 • Eerste deel terrein ActionValley in Velsen opgeleverd!

  Op donderdag 21 april heeft de laatste veldinspectie plaatsgevonden bij het terrein Action Valley in Velsen, waarbij alle betrokken partijen…

 • Start verondieping Olburgen – eerste vracht is een feit!

  Een mijlpaal in het project Olburgen! De verondieping is gestart! Waterplassen Olburgen BV heeft samen met K3Delta (waarvan Grondbank GMG…

 • Feestelijke opening Nijmeegs stadseiland en rivierpark in de Waal

  Na drie jaar graven en bouwen aan de dijkverlegging is het zover: Nijmegen heeft een rivierpark met een stadseiland in…

 • K3Delta en Vitens helpen de Wisent naar de Veluwe!

  De wisent is het grootste levende zoogdier op het Europese continent. Deze stoere Europese bizon valt onder de holhoornigen. Sinds…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm