Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Natte voeten voor de raven in Millingen

  Het zal u niet zijn ontgaan: het water in de rivieren staat erg hoog. Ook de Waal is flink uitgedijd….

 • 10.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van misschien wel uw idee

  Hebt ú een mooi idee om Neder-Betuwe nog mooier te maken? Doe dan mee aan de prijsvraag die Landschapsfonds Neder-Betuwe…

 • Wij wensen u sfeervolle kerstdagen en een goed 2018!

  Heeft u dat ook? Dat u zich 1 januari van dit jaar nog herinnert als de dag van gisteren? En…

 • De veldlessen van Ark & K3Delta in de Leeuwense Waard – Jaarverslag 2017

  Sinds 1996 worden er in de Leeuwense Waard veldlessen georganiseerd door Stichting Ark om kinderen, leerkrachten en ouders te betrekken…

 • K3Delta voegt met opening van eerste zonneweide nieuw hoofdstuk toe aan verduurzaming

      Op zaterdag 9 december openden wij op onze locatie Lingemeren in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe ons eerste…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm