Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Inrichtingsplan Erfkamerlingschap gedeeltelijk aangepast vanwege succesvolle rietontwikkeling

  In het Erfkamerlingschap, gelegen in de Rijnstrangen ten noordoosten van het dorp Herwen, werken Staatsbosbeheer en K3Delta sinds 2009 samen…

 • K3Delta ontvangt als eerste zand- en grindproducent ter wereld CSC-duurzaamheidsverklaring

  K3Delta heeft als eerste zand- en grindproducent ter wereld een CSC-verklaring ontvangen voor al haar vijf zand- en grindlocaties. CSC…

 • Oeverzwaluwwand geplaatst bij Veenoordkolk Deventer

  Bij de Veenoordkolk in Deventer hebben wij afgelopen week een oeverzwaluwwand aangelegd. In deze wand zitten gaten, waar oeverzwaluwen straks…

 • Overeenkomst voor natuurontwikkeling in Schalkwijker Buitenwaard Houten getekend

  Op dinsdag 31 oktober tekenden K3Delta-directeur Jan Willem van de Kamp en Debby Kamphuis van Staatsbosbeheer een overeenkomst voor een…

 • Inloopbijeenkomst Gendtse Waard goed bezocht

  Op woensdag 25 oktober 2017 organiseerden wij samen met Steenfabriek De Zandberg (onderdeel van Rodruza BV) een inloopmiddag en –avond…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm