Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Open dag Lingemeer – 1 juli 2017

  Sinds jaar en dag zijn wij actief in de omgeving van het Lingemeer met het winnen van grondstoffen zoals klei,…

 • Ontwikkeling Roetwaarden nadert voltooiing

  In de plas De Roetwaarden, op de oostoever van de IJssel nabij Den Nul, wordt door K3Delta in samenwerking met…

 • De meerwaarde van kleiwinning – overhandiging rapport aan Tweede Kamer

  Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven ontving vandaag het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote…

 • Vier de natuur tijdens de Vroege vogelwandeling mét ontbijt in de Millingerwaard op zondag 21 mei 2017

  In het derde weekend van mei vindt Fête de la Nature plaats; het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Iedereen wordt uitgenodigd…

 • Vier de natuur met Stichting Lingewaard Natuurlijk en K3Delta in de Bemmelse Waard op zondag 21 mei 2017

  In het weekend van 21 mei vindt Fête de la Nature plaats; het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Iedereen wordt…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm