Bekijk
de bedrijfsfilm

Leer ons
kennen

Dé multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

 • Op naar een mooi en veilig 2017!

  Schoonheid en veiligheid, het lijken twee zaken die moeilijk samengaan. Zeker in deze woelige wereld. Maar in ons dagelijks werk merken…

 • In de Millingerwaard wordt hard gewerkt aan waterstand verlagende maatregelen

  In de Millingerwaard werkt K3Delta hard aan de doelstellingen binnen het plan Ruimte voor de Rivier. Ook in dit gebied worden…

 • Veel belangstelling voor natuurontwikkeling in de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

  Op dinsdag 13 december organiseerde K3Delta samen met Caprice een inloopmiddag- en avond in het restaurant van Camping de Waay,…

 • Goede buur én trouwe vriend: Stichting het Utrechts Landschap

    De filosofie van K3Delta draait om creatieve en innovatieve oplossingen van maatschappelijke waarde. De basis van ons werk komt voort uit…

 • Op goede gronden! Weer voor drie jaar gecertificeerd volgens ISO9001

  In de laatste week van november heeft KIWA een hercertificerings-audit uitgevoerd op het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 van K3Delta. Gedurende drie dagen heeft…

Ontdek K3Delta

01.

Over K3Delta

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

02.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Elk plan dat wij uitwerken, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben.

03.

Grondstoffen

De winning van zand en grind, klei en het milieuverantwoord bergen van grond en baggerspecie vormt een logische schakel bij het realiseren van onze ambitie. Enerzijds omdat deze grondstoffen een belangrijke bijdrage leveren in de financiering van de plannen, anderzijds omdat het winnen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand, grind of klei onderdeel uitmaakt van de realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals rivierverruiming en/of natuurontwikkeling.

04.

Projecten

Met onze projecten herstellen of verbeteren wij bestaande situaties richting gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven rivieren weer de ruimte, verhogen dijken voor extra veiligheid, verondiepen plassen zodat er mogelijkheden voor recreatie of natuurontwikkeling ontstaan.

05.

Techniek

De zandzuiger brengt de specie via een drijvende leiding aan land. De specie is het ruwe mengsel van zand, stenen, grind, klei en kleine houtresten. In de installatie op het land scheiden we de basiscomponenten zand en grind van de rest. Na dit proces, dat over vele banden en andere delen verloopt, komt het gewassen zand en grind in de voorraadsilo’s terecht.

Bekijk De Bedrijfsfilm