Overeenkomst voor natuurontwikkeling in Schalkwijker Buitenwaard Houten getekend

Op dinsdag 31 oktober tekenden K3Delta-directeur Jan Willem van de Kamp en Debby Kamphuis van Staatsbosbeheer een overeenkomst voor een natuurontwikkelingsproject in de Schalkwijker Buitenwaard in Houten.

Natuurontwikkeling door kleiwinning
Het plan is om de natuurontwikkeling te laten plaatsvinden door voornamelijk kleiwinning. Mogelijk wordt er in een latere fase wellicht ook zand gewonnen. Door het (reliëfvolgend) winnen van de klei tot op het zand, ontstaat open water en ondiepe moeraszones. Deze gebieden kunnen zich ontwikkelen tot een mooi natuurgebied. Daarnaast ontstaan op de hogere terreindelen bloemrijke gras- of hooilanden. Op termijn is het de bedoeling om de geulen aan te takken op de Lek zodat de rivierdynamiek in de Buitenwaard wordt teruggebracht, de doorstroming wordt bevorderd en de uiterwaard geschikter wordt voor de waterafvoer bij hoogwater.

Proces
De komende tijd gaan wij aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen, het opstarten van vergunningsprocedures en uiteraard het afstemmen met en informeren van de omgeving, belangenorganisaties en andere betrokkenen.