Inloopbijeenkomst Gendtse Waard goed bezocht

Op woensdag 25 oktober 2017 organiseerden wij samen met Steenfabriek De Zandberg (onderdeel van Rodruza BV) een inloopmiddag en –avond over het natuurontwikkelingsplan voor de Gendtse Waard. De bijeenkomst was middenin het gebied: in steenfabriek De Zandberg. Tussen 15.00 en 20.00 uur konden omwonenden en andere belangstellenden binnen komen lopen en zich laten informeren over het inrichtingsplan. Medewerkers van de steenfabriek, de gemeente Lingewaard, de betrokken adviseurs en wijzelf waren aanwezig om aan de hand van foto’s en kaarten uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Ruim 70 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst. Wij hebben de informatiemiddag- en avond als zeer nuttig ervaren. Wij waarderen de prettige gesprekken en de openheid van alle geïnteresseerden. Alle suggesties en ideeën  die tijdens de bijeenkomst op het plan zijn gedaan, hebben wij genoteerd. Wij gaan bekijken of en op welke manier wij die in het plan kunnen verwerken.

Gezamenlijk plan
De Gendtse Waard is een afwisseling van ooibos, voormalige zandwinplassen en kleiputten, graslanden, akkers en bebouwing op de langgerekte oeverwal. Centraal langs de Waaloever ligt steenfabriek De Zandberg. Ten westen van de steenfabriek ligt het Vossegat, een voormalige zandwinplas die sinds tientallen jaren langzaam dichtslibt met klei en zand.

Rodruza en K3Delta hebben de handen ineengeslagen en samen met bewoners uit de polder gewerkt aan een nieuw inrichtingsplan voor het westelijk deel van de Gendtse Waard.  Doel van het plan dat er nu ligt is om het nu nog overwegend agrarisch gebruikte gebied deels om te vormen tot natuurgebied. Daarbij zijn waterberging, meer biodiversiteit, bereikbaarheid en continuïteit van de steenfabriek en natuurgerichte recreatie de speerpunten. Zand- en kleiwinning fungeert als motor van het plan.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen in de brochure. Ook staan wij u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt hiervoor contact opnemen met Hans Hooijer of Marten Smits via 024 348 88 00. Wij houden iedereen die op de inloopbijeenkomst is geweest, maar uiteraard ook de omgeving in het algemeen, op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.