De meerwaarde van kleiwinning – overhandiging rapport aan Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven ontving vandaag het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren’, een onderzoek naar duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen. Zij deed dat als fungerend voorzitter van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Van Veldhoven (D66) ontving het rapport uit handen van Bert Jan Koekoek, vicevoorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek en directeur van Wienerberger, producent van bouwkeramiek.

Uit het onderzoek blijkt dat de alliantie tussen kleiwinning voor bouwproducten, rivierverruiming en natuurontwikkeling een bewezen bijdrage levert aan verduurzaming van de Nederlandse samenleving. ‘’Hiermee dient rekening te worden gehouden bij toekomstig beleid zoals op het gebied van Natura 2000 en een circulaire economie’’, aldus de KNB vicevoorzitter in een toelichting. 

Klinkende resultaten
Het onderzoek is resultaat van samenwerking van branchevereniging KNB met K3Delta. Het werd gefinancierd door RVO Nederland. Het onderzoek bevat de resultaten van vijftien jaar kleiwinning op basis van achttien projecten: 1800 hectare nieuwe natuur, 40 cm waterstandsverlaging en 330 hectare extra ondiep water met veel biodiversiteit en genoeg klei voor bakstenen en dakpannen van pakweg 600.000 nieuwe eengezinswoningen.

KNB deed het onderzoek in overleg met kleiwinners en in het licht van Nederland Circulair, het Grondstoffenakkoord en andere beleidsinitiatieven die zich richten op klimaatverantwoord ondernemen en bescherming van het Natuurlijk Kapitaal.

Aantoonbare impact
Het meten van de feitelijke impact en het aantonen van concrete resultaten van kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen beoogt een bijdrage te leveren aan nieuw beleid op het gebied van natuurbeheer, waterveiligheid en de voorziening in grondstoffen. Dat is actueel zoals dit jaar in het kader van de implementatie van Natura 2000 in Nederland, de evaluatie van de Beleidslijn grote rivieren en het Grondstoffenakkoord.

Goede samenwerking met natuurbeschermers
Quotes in het rapport van de zijde van o.a. Natuurmonumenten, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en ARK Natuurontwikkeling maken duidelijk dat natuur- en milieuorganisaties zich herkennen in de conclusies. “Door rivierverruimende maatregelen wordt de afvoercapaciteit vergroot en ontstaan er nieuwe kansen voor natuur en landschap. Natuurontwikkeling en kleiwinning zijn hierbij een ijzersterke combinatie’’ aldus Fons Mandigers, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten.

Kleiwinning.nl
De website kleiwinning.nl is tegelijk aan de overhandiging in de lucht gegaan. Deze website is vanuit de samenwerking tussen KNB en K3Delta tot stand gekomen. Op deze website kunt u alles lezen over de onderzoeksresultaten en de meerwaarde van kleiwinning. Het onderzoeksrapport vindt u hier: Rapport Meerwaarde voor kleiwinning.

Aanbieden Rapport Kleiwinning-3 Aanbieden Rapport Kleiwinning-2 Aanbieden Rapport Kleiwinning-1