Bijzondere wandeling door de Rijnstrangen

Afgelopen zondag (9 april 2017) stond er een bijzondere wandeltocht op het programma. Op één van de eerste zonovergoten zondagochtenden dit jaar was er onder leiding van het IVN éénmalig de mogelijkheid om de Kleine Gelderse Waard te betreden. Normaal gesproken zijn grote delen van het gebied afgesloten voor publiek. Tijdens de wandeling werd ook kort stilgestaan bij de recent opgeleverde natuurcompensatie d’n Nooteboom.

Dat het een unieke gelegenheid was om de Rijnstrangen te aanschouwen, bleek wel uit de massale toestroom van geïnteresseerden. Het was gezien deze interesse nodig om de groep in drieën te splitsen. Onder andere Carin Holtslag en Gerard Tittse (beiden IVN De Oude IJsselstreek) praatten de wandelaars bij over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de rol van kleiwinning bij natuurontwikkeling, de fasering en de vogelsoorten die er voorkomen. Dat er in de lente volop bedrijvigheid heerst onder de flora en fauna, werd gedurende de wandeling duidelijk. Bij het trekpontje zong een blauwborst uit volle borst en in de pauze werd er koffie gedronken onder het genot van de klanken van een veldleeuwerik. 

d’n Nooteboom
Op de helft van de wandeling was er een tussenstop met catering, aangeboden door K3Delta. Er waren enkele medewerkers van K3Delta aanwezig om de wandelaars bij te praten over d’n Nooteboom; het recent opgeleverde natuurcompensatieproject. Deze natuurcompensatie vindt plaats omdat uit natuuronderzoek is gebleken dat elders bij de aanleg van de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk beschermde natuurwaarden verloren gaan. K3Delta heeft het project in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd.

20170409_112101 20170409_111834 20170409_111828 20170409_100846 20170409_100143 20170409_095204 20170409_095159 20170409_093246 20170409_093234 20170409_093011 20170409_092328